«Ἄκτιστος» ὁ Πατριάρχης!

Share:

Κατὰ τὴν ὁμιλίαν του τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀπ. Βαρθολομαίου ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς ἀνεβίβασε τὸν Πατριάρχην Κων/λεως ὄχι μόνον εἰς τὸ πηδάλιον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἀκτίστου! Παραθέτομεν ἀπόσπασμα αὐτῆς τῆς 11ης Ἰουνίου 2020:

«Πρὶν ἀπὸ 29 χρόνια, κατὰ τὴν ἐνθρόνισή του ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ δικοῦ μου προστάτη Ἁγίου, ὁ Παναγιώτατος ὁμολόγησε μὲ σθένος καὶ εἰλικρίνεια: “Ἐν κενώσει προσεγγίζομεν τὴν στιγμὴν ταύτην τὴν φλεγομένην καὶ μὴ κατακαιομένην βάτον τῆς Οἰκουμενικῆς Πατριαρχίας…”…

Καὶ στὴ θεωρία τοῦ Θεοῦ στὴν φλεγομένη βάτο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μία παραστατικὴ εἰκόνα τῆς θείας Ἐνανθρώπησης, ἀλλὰ καὶ τῆς πληρότητας τῆς ἀνθρώπινης συμβολῆς σ’ αὐτὴν μέσῳ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Παναγιώτατος ὀρθὰ ἑρμηνεύει τὴ Μητέρα Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ὡς τὴν ζῶσα καὶ ἀείφωτο πηγὴ τῆς πίστης ποὺ μεταλαμπαδεύει τὸ φῶς της στὸν κόσμο…

Ὁ Πατριάρχης μας ὑποστασιάζει κάθε φλόγα τῆς φλεγομένης βάτου, καθὼς γνωρίζουμε ὅτι τὸ Φανάρι ἀποτελεῖ τὸ φάρο ποὺ φωτίζει τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν καὶ διαχέει τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Εἴτε πρόκειται γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἢ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, εἴτε γιὰ τὴν οἰκολογικὴ δικαιοσύνη ἢ τὴ διαθρησκειακὴ κατανόηση, ὁ Παναγιώτατος μεταφέρει τὴ διαχρονικὴ σοφία τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης σὲ σύγχρονα ζητήματα καὶ προβληματισμούς… ἐγκάρδιες εὐχὲς γιὰ ὑγεία καὶ μακροημέρευση, ὥστε ἐπὶ πολλά, πολλὰ χρόνια ἀκόμα νὰ ποιμαίνει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα καὶ νὰ καθοδηγεῖ τὸ πλοῖο τῆς Ὀρθοδοξίας».

Previous Article

Καταργήθηκαν από το ΣτΕ οι δίκες για τον αποκλεισμό πιστών από τις εκκλησίες

Next Article

Ὁ Ναυπάκτου καὶ ἡ «πατριαχικὴ αὐλή»

Διαβάστε ακόμα