Ἄλλο Τρίπολις ἄλλο Λαμία

Share:

Προσφάτως ὁ Σεβ. Μαντινείας ἐχειροτόνησε κληρικὸν, ἀφοῦ αὐτὸς παρητήθη ἀπὸ τὴν ὑπηρεσίαν του ὡς ἀστυνομικός. Πολὺ σώφρων κίνησις αὐτὴ ἀντιθέτως πρὸς τοὺς Σεβ. Φθιώτιδος καὶ Τρίκκης, οἱ ὁποῖοι ἐχειροτόνησαν ἐν ἐνεργείᾳ ὄργανα τῆς τάξεως. Ἡ ἀπερίσκεπτος αὐτὴ πρᾶξις δύναται νὰ ὁδηγήση εἰς στέρησιν τῆς ἱερωσύνης τῶν κληρικῶν, πρᾶγμα ποὺ θὰ βαρύνη ἐναντίον τῶν Μητροπολιτῶν τους. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «STAR PRESS WEEKEND»:

«Ἔβγαλε τὴ σχολή, ἔβαλε τὰ ράσα καὶ πλῆθος κόσμου, συγγενῶν καὶ πρώην συναδέλφων ἀστυνομικῶν φώναξαν «Ἄξιος» κατὰ τὴ χειροτονία του στὸν μητροπολιτικὸ ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τρίπολης… Ὁ νεαρὸς χειροτονήθηκε διάκονος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἦταν αὐτὸς ποὺ πρὶν λίγο καιρὸ τοῦ ἔδωσε τὸ ὄνομα Κύριλλος πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Ἀλεξάνδρειας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Κυρίλλου, καθὼς ὁ διάκονος κατάγεται ἀπὸ τὴν Κρήτη. Ἡ συγκίνηση ὅλων στὸ ναὸ ἦταν διάχυτη, ἰδιαίτερα τῶν συγγενῶν του, ἀλλὰ καὶ τῶν πρώην συναδέλφων του, ποὺ πῆγαν στὴ χειροτονία του, γιὰ νὰ τὸν τιμήσουν καὶ νὰ στηρίξουν τὴν ἀπόφασή του. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ἀπευθυνόμενος στὸ χειροτονούμενο, ἀναφέρθηκε στὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ὁ κληρικὸς καὶ τὴν ὑψηλὴ καὶ μοναδικὴ τιμή, τὴν ὁποία λαμβάνει ἀπὸ τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης».

Previous Article

Ἡ θεραπεία τοῦ “Οὐκρανικοῦ’’  ἀπαρχὴ… διὰ ἐπίλυσιν παρομοίων ζητημάτων

Next Article

Μνήμη του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου

Διαβάστε ακόμα