Ἄνθη εἰς τὸν τάφον τοῦ Ὀζάλ;

Share:

Εἰς ποῖον Ἕλληνα ἥρωα ἢ ἔστω ἐπιφανῆ ἔχει καταθέσει ἄνθη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ μάλιστα κατὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὸ 1821; Δὲν γνωρίζομεν ἂν τὸ «Δόγμα Ὀζὰλ» κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἰσχύει, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ εἶναι γνωστὸν εἶναι ὅτι ἐπὶ τῆς θητείας του ἐκκίνησε μὲ ἐπιτυχίαν διὰ τοὺς Τούρκους ἡ ἀμφισβήτησις τοῦ Αἰγαίου… Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ δελτίον τύπου τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως:

«Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, σήμερα, 17 Ἀπριλίου 2022, ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Turgut Ozal, ὁ ὁποῖος εὐεργέτησε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐκδίδοντας, μετὰ ἀπὸ μακρὰ καθυστέρηση, τὶς ἄδειες γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ σημερινοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου στὸ Φανάρι, μετέβη, ὅπως κάθε χρόνο, στὸ μνημεῖο, ὅπου εἶναι ὁ τάφος του καὶ κατέθεσε ἄνθη».

Previous Article

Το Φανάρι μετέφερε στη δομή του τις ενορίες του Φιλάρετου στην Αυστραλία

Next Article

ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΑΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ;