Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: Γιά τήν νοητή ἀνάβασή μας στόν οὐρανό

Share:

 

Τήν Δευτέρα 27.3.2023 πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τον  κ. Λἀμπρο Σκόντζο, θεολόγο, μέ θέμα: “Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: Γιά τήν νοητή ἀνάβασή μας στόν οὐρανό”

 

 

=======================================================================

Ἐγγραφεῖτε στό κανάλι τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στό Youtube πιέζοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCn4UA2uTJ0d72RyGC_nxOAA, γιά νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις σχετικά μέ τίς Ὁμιλίες τῆς Π.Ο.Ε. Πιέστε τό πλήκτρο Ἐγγραφῆς (Subscribe) καί πατῆστε στήν καμπάνα γιά νά λαμβάνετε εἰδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται νέα βίντεο.

=======================================================================

Previous Article

Ὁ Νεοελληνισμός τοῦ 19ου αἰῶνος καί ὁ Ἀπόστολος Μακράκης

Next Article

Ἡ Δύναμις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ