Ἐβεβήλωσαν (καὶ) τὸ ἄγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη!

Share:

ΜΙΑ ἀπὸ τὶς πλέον ἀλγεινὲς μορφὲς τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ στὴ χώρα μας εἶναι καὶ ἡ βεβήλωση ἀγαλμάτων τῶν ἐπιφανῶν προγόνων μας. Βέβηλα χέρια τὰ μουτζουρώνουν καὶ τὰ καταστρέφουν. Τελευταῖο τους «κατόρθωμα» ἡ βεβήλωση τοῦ περίφημου ἀγάλματος τοῦ Κολοκοτρώνη, στὴν ὁμώνυμη πλατεία, στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. «Ὀργισμένοι» νεαροί, διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς δολοφονίας τοῦ Ἀ. Γρηγορόπουλου, (ἡ ὁποία καταστάθηκε πιὰ «ἐθνικὴ ἐπέτειος»), προκειμένου νὰ ἐκφράσουν τὴν «ἐπαναστατική τους διάθεση», θεώρησαν σκόπιμο νὰ βεβηλώσουν τὸ μνημεῖο τοῦ Μεγάλου Ἕλληνα Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν φαεινὴ ἰδέα νὰ ἐλευθερώσει τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μποροῦν κάποιοι ἀπόγονοί του νὰ τὸν βρίζουν καὶ νὰ τὸν λοιδοροῦν, γιατί, προφανῶς, τοὺς ἐλευθέρωσε καὶ τοὺς στέρησε τὴν «ἀπόλαυση» νὰ εἶναι «γιουσουφάκια» τῶν Ὀθωμανῶν! Ναί, βρέθηκαν, δυσ­τυχῶς, κάποια βέβηλα νεανικὰ «ἑλληνικὰ» χέρια νὰ ἀφήσουν τὶς μαγαρισιές τους στὸ μνημεῖο, ποὺ ὑποκλίνεται ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁλόκληρος ὁ ἐλεύθερος κόσμος! Γιατί ὁ Κολοκοτρώνης, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 21, εἶναι σύμβολα τῆς ἐλευθερίας. Ὅμως προσωπικότητες σὰν τὸν «Γέρο τοῦ Μοριᾶ» δὲν μποροῦν νὰ θιγοῦν ἀπὸ κάποια ἀνθρωπάκια, τὰ ὁποῖα τὸ μόνο ποὺ ξέρουν νὰ κάνουν εἶναι νὰ μαγαρίζουν καὶ νὰ καταστρέφουν! Ἀλλὰ τέτοια ἐκφυλιστικὰ φαινόμενα, πρέπει νὰ μᾶς προβληματίζουν ἰδιαίτερα, διότι οἱ «ὀργισμένοι» καταστροφεῖς νέοι εἶναι δημιουργήματα δικά μας. Δημιουργήματα τῆς περιβόητης «μεταπολίτευσης», τῆς χειρότερης ἱστορικῆς περιόδου τοῦ νεοελληνικοῦ μας βίου. Ἐρώτημα: ὑπάρχει μέλλον γιὰ τὴ φυλή μας; Ναί, ἂν ἀλλάξουμε μυαλὰ καὶ διορθώσουμε τὰ ἀσυγχώρητα λάθη μας!

Previous Article

Ψευδοκιέβου: Μετερρυθμίσαμεν τὴν Θ. Λειτουργίαν

Next Article

Πρόβα «Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν» τὸ οὐκρανικὸν ζήτημα!

Διαβάστε ακόμα