Ἐγκατάλειψη δρόμου – Τρομερά ἐμπόδια προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ

Share:

Φωτογραφία: Γ. Καρδάρας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

«Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ι Σ  Τ Ο Υ   Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ»

ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ

Τ.Θ. 103 / 301 00 – ΑΓΡΙΝΙΟ / Τηλ. : 26410 – 62052

Τσουκαλάδες Παραβόλας,  26 Ἰουνίου 2024

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΗΝ

ΚΥΡΙΑΝ ΟΛΓΑΝ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Λεωφόρος Ἀμαλίας 12

105 57  ΑΘΗΝΑ

 

Θέμα: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΔΡΟΜΟΥ – ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

            Κυρία Ὑπουργέ,

  Κατ’ ἀρχάς, ἐπιτρέψτε μας νά Σᾶς συγχαροῦμε γιά τήν λαμπρήν πρωτοβουλία σας νά ἐνισχύσετε τόν προσκυνηματικό Τουρισμό. Παίρνοντας ἀφορμήν ἀπ’ αὐτήν τήν ὑπέροχον ἀπόφασίν Σας, ἐπιτρέψατέ μου νά σᾶς περιγράψω τό σχετικό δράμα μας: Τό Ἡσυχαστήριό μας λειτουργεῖ ἐδῶ καί 31 χρόνια, στηριζόμενο ἀπό ἕναν Σύλλογο μέ  600 δραστήρια μέλη καί δέχεται μές στόν χρόνο, κατά τούς  ὑπολογισμούς μας, ἄνω τῶν 12 χιλιάδων προσκυνητῶν ἀπό ὃλο τόν κόσμο (ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΗ, Η.Π.Α, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΣΙΑ, ΑΦΡΙΚΗ κ.λπ.), οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, καταφθάνουν στήν Μονή μας καταταλαιπωρημένοι, μέσω ἑνός δρόμου τριῶν (3) χιλιομέτρων σέ τρισάθλια κατάσταση, τέτοια πού – πολλές φορές – τόν χειμώνα διακόπτεται ἡ  ἐπικοινωνία μας μέ τήν πόλη τοῦ ’Αγρινίου, ἐν ἔτει (τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης) 2024!

  Τό 2018 ἡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, γιά νά ἐνισχύσει τόν ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ δέκα (10) Μοναστηριῶν τῆς Μητροπόλεως Αἰτωλοακαρνανίας, χορήγησε – ἄν θυμᾶμαι καλά – τό ποσό τῶν 10.000.000 εὐρώ, μέ πρῶτο (λόγω τῆς ἀθλίας καταστάσεώς του) στήν λίστα προτεραιότητος, πρός ἐπισκευή-ἀποκατάσταση τῆς ὁδικῆς πρόσβασης, τό ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ μας, στό ὁποῖο χορήγησε τό ποσό τῶν 780.000 εὐρώ γιά τήν ἀσφαλτόστρωση τοῦ δρόμου 3 χμ. Δυστυχῶς, ὁ Περιφερειάρχης κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, γιά λόγους πού ἐκεῖνος γνωρίζει, κατέταξε τελευταῖο τό Ἡσυχαστήριό μας. ΕΤΣΙ, ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΩΝ ΕΓΙΝΑΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΔΡΟΜΟ!.

  Ζητήσαμε ἐπανειλημμένως νά μᾶς δεχθεῖ, ἐξηγώντας μας γιατί συνέβη αὐτό καί γιατί καθυστεροῦν οἱ ἐργασίες, καί μᾶς τό ἀρνήθηκε. Μετά ἀπό πολλές πιέσεις, ἐδῶ καί δυό χρόνια ξεκίνησε ἐπιτέλους τό ἔργο, ἔπεσαν κάποια τσιμέντα γιά τά ἀποστραγγιστικά ἔργα καί κατόπιν, ξαφνικά, σταμάτησε πάλι! Τόν χειμώνα ὁ δρόμος ἦταν σέ μερικά σημεῖα ἄβατος. Ρωτήσαμε τόν ἐργολάβο, γιατί σταμάτησε καί γιατί δέν ρίχνει τήν ἄσφαλτο  καί  μᾶς  ἀπάντησε  ὅτι  δέν  τοῦ δίνουν χρήματα. Ρωτᾶμε κι ἐμεῖς ἀπό τότε τόν κ. Περιφερειάρχη: «Τί ἔγιναν τά χρήματα;» καί «Πότε τελικά θά γίνει ὁ δρόμος;».

  Κυρία Ὑπουργέ, οἱ ἀπαντήσεις πού μέσα ἀπό πληροφορίες μᾶς ἔρχονται ἀπό τόν κ. Περιφερειάρχη εἶναι… πῶς νά τίς χαρακτηρίσω; Μᾶς παραγγέλλει ὅτι θά γίνει σέ τρεῖς μῆνες, σέ ἕξι, σ’ ἕνα χρόνο… ἤ ἀκόμα καί ὅτι τά χρήματα πῆγαν ἀλλοῦ. Ἄλλη ἐξήγηση εἶναι ὅτι δέν γίνεται ὁ δρόμος, γιά νά τιμωρηθεῖ ὁ Γέροντας τοῦ Ἡσυχαστηρίου, ἐπειδή ὕψωσε πανό ἔξω ἀπό τό Μοναστήρι καί διαμαρτύρεται γιά τήν καθυστέρηση τοῦ ἔργου. Ἀκόμη, ἄλλη δικαιολογία πού ἀκούγεται εἶναι ὅτι, ὁ δρόμος δέν γίνεται, διότι ἕνας ἀνεψιός τοῦ Γέροντα τῆς  Μονῆς, Περιφερειακός Σύμβουλος, καταγγέλλει δημόσια τήν ὅλη κατάσταση καί γίνεται ἐνοχλητικός… Ἄλλη πληροφορία πού καταφτάνει σέ μᾶς εἶναι ὅτι, ὁ δρόμος θά γίνει, ἄν κατεβάσουμε τό πανό!… ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΟΥΤΕ ΠΟΛΥ, ὁ κ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ. ΜΑ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙ ΕΜΑΣ. ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. ΤΙΜΩΡΕΙ, ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ, 10.000-12.000 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ σέ ἐτήσια βάση.

Κυρία Ὑπουργέ, ἐπικαλούμενοι τήν εὐγένειά σας, τήν αἴσθηση δικαιοσύνης σας καί τό κύρος τῆς ὑψηλῆς σας θέσης ἁρμοδιότητος, σᾶς παρακαλοῦμε, βοηθῆστε μας! Ἀποκαταστῆστε τήν ἀδικία! Οἱ 780.000 δόθηκαν ἀπό τήν ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ…

’Αναμένουμε ἐνέργειές σας καί σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

ΜΕ ΒΑΘΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΤΑΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ἡ ἐπιστολή στέλλεται ἀνοικτή, διότι πολλοί προσκυνητές – λόγω τῆς ταλαιπωρίας πού ὑφίστανται   ἀπό τήν φρικτή κατάσταση τοῦ δρόμου – νομίζουν ὅτι τόσον καιρό ἀδιαφοροῦμε, καί μᾶς κατηγοροῦν.

Previous Article

Ἐνέσεις σθένους εἰς λιποψύχους Ἱεράρχας

Next Article

«Μπροστὰ στὸ “χρῆμα”, προσκυνοῦν τὸν Πάπαν»!