Ἐδόθη ἡ ἐξήγησις διὰ τὸν Ἀλεξανδρείας

Share:

Εἰς τοὺς Προκαθημένους ἀσκοῦνται πιέσεις διὰ τὸ Οὐκρανικὸν καὶ ὅλοι ἀποροῦν πῶς ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ὑπεχώρησε παρὰ τὰς κατηγορηματικὰς δηλώσεις του. Ἡ ἀπάντησις εὑρίσκεται εἰς τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Παραπολιτικὰ» τῆς 23ης Νοεμβρίου 2019:

«Ὁ Κ. Μητσοτάκης, πιστὸς στὸ πολιτικὸ δόγμα τοῦ πατέρα του, εἶναι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν στὴ λεγόμενη θρησκευτικὴ διπλωματία. Στὸ πλαίσιο αὐτό, στὶς 30 Νοεμβρίου θὰ βρεθεῖ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μάλιστα θὰ εἶναι μαζὶ καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος. Ἐπ’ ἀφορμῇ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, οἱ δύο Πατριάρχες θὰ λειτουργήσουν στὴν ὁμώνυμη ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ κοινοῦ. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ σχέσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν κ. Θεόδωρο εἶναι σχεδὸν οἰκογενειακὲς καὶ μάλιστα ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας θεώρησε ἰδιαιτέρως σημαντικὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς ζήτησε ἀπὸ τὸν ὁμόλογό του τῆς Αἰγύπτου «νὰ τὸν προσέχει», μὲ τὴν ἐπισήμανση τοῦ κ. Μητσοτάκη πρὸς τὸν κ. Σίσι πὼς «ὁ Θεόδωρος εἶναι οἰκογένειά μου». Ἐξίσου στενὲς εἶναι καὶ οἱ σχέσεις τῆς συζύγου τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας λόγῳ καὶ τῆς καταγωγῆς της ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες μάλιστα ἡ κυρία Μητσοτάκη ἐπισκέφθηκε τὸν κ. Θεόδωρο στὴν οἰκία του στὸν Χολαργό, μὲ τὸν τελευταῖο νὰ τῆς χαρίζει μία εἰκόνα!».

Previous Article

Βαλκανικὸν οἰκονομικὸν κράτος μὲ Πρωτεύουσαν τὴν Ἀλεξανδρούπολιν;

Next Article

Γιατί όχι Σύγκληση Προκαθήμενων στα Ιεροσόλυμα;