Ἐθνοφυλετικὴ ἀναγνώρισις

Share:

Ἂς ἀφήσουν τὴν ὑποκρισίαν ὅσοι Ἱεράρχαι καταδικάζουν δῆθεν τὸν «ἐθνοφυλετισμὸν» καὶ ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ Φανάρι δὲν εἶναι ἐθνοφυλετικόν. Ὁ ἐθνοφυλετισμὸς ἦτο τὸ πραγματικὸν κίνητρον εἰς τὸ «οὐκρανικόν». Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» τῆς 6ης Ὀκτωβρίου 2019 ὁ ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιος ἐδήλωσε:

«Καὶ εἶναι συμβολικὸ νὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἡ συμπόρευση μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, καθὼς ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία, ὅπως καὶ ἐμεῖς, ἔλαβε τὴν Αὐτοκεφαλία ἀπὸ τὸ Φανάρι, εἶναι ἕνα γένος, ἕνα ἔθνος, γι’ αὐτὸ ἔχουν τὴν κοινὴ μνήμη καὶ κοινὴ κατανόηση. Ἑπομένως εἶναι σωστὸ καὶ ἀναμενόμενο ἡ ταύτιση μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, καὶ οἱ λόγοι δὲν εἶναι πολιτικοὶ ἀλλὰ συνειδησιακοὶ καὶ ὑπαρξιακοὶ τοῦ ἑνὸς γένους. Πολὺ σοφὰ ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος δήλωσε “τὸ αἷμα νερὸ δὲν γίνεται”».

Previous Article

Σχέδιο που αποβλέπει στην απόσχιση του ελληνικού κόσμου από τη Ρωσία

Next Article

Διακόπτουμε το Μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε περίπτωση που μνημονεύσει αρχηγό σχισματικών