«Ἐκκλησίαι» αἱ προτεσταντικαὶ ὁμολογίαι διὰ τὸν Μητρ. Γαλλίας!

Share:

ΤΟ ΥΠΑΡΚΤΟ πρόβλημα τῆς τρομοκρατίας βολεύει ἰδιαίτερα τὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων, γιὰ τὴν προώθηση τῶν θέσεών της. Τὸ ἴδιο βολεύει καὶ τὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμό, διότι φέρνει ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες, γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ «πολυπόθητου» στόχου του, τὴν προώθηση τοῦ πανθρησκειακοῦ ὁράματος. Μία τέτοια συνάντηση ἔγινε τὸν περασμένο μήνα στὸ Παρίσι, μὲ θέμα: «Ὁ ρόλος τῶν Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν στὴν Ἀντιμετώπιση τοῦ Μίσους». Παροῦσα στὴν διάσκεψη ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γαλλίας, μὲ πρωτοστάτη τὸν Μητροπολίτη κ. Ἐμμανουήλ. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Αὐτὴ τὴ Διάσκεψη συνδιοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ τὸν ὀργανισμὸ Interfaith ‘Alliance for Safer Communities’ τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων καὶ ἔλαβε μέρος ὁμάδα ἐκπροσώπων ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή». Συμμετεῖχε ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δύο προτεστάντες πάστορες, ἑβραῖοι ραββῖνοι καὶ μουσουλμάνοι ἰμάμηδες. Στὴν προσφώνησή του ὁ Μητρ. Γαλλίας, ἀναφέρθηκε στὴ «Διάσκεψη ἐκπροσώπων Ἐκκλησιῶν καὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων». Ἀλλά, ἡ μοναδικὴ Ἐκκλησία ποὺ συμμετεῖχε ἦταν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ποιὲς ἦταν οἱ ἄλλες «ἐκκλησίες»; Μὰ φυσικὰ οἱ προτεσταντικές, ποὺ ἐκπροσωποῦσαν οἱ δύο αἱρετικοὶ πάστορες! Οἱ αἱρετικὲς κοινότητες τῶν προτεσταντῶν εἶναι «ἐκκλησίες» γιὰ τὸν Σεβ. Ἐμμανουήλ! Ἰδοὺ ἡ ἐφαρμογὴ στὴν πράξη τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμβαρίου!

Previous Article

Εἰς τί ὠφελεῖ τὸ ἀλλοπρόσαλλον «ἀνεβοκατέβασμα» ἡγητόρων κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ;

Next Article

Ἰδοὺ ὁ «φιλειρηνισμὸς» τοῦ Ἰσλάμ!

Διαβάστε ακόμα