Ἐκκλησία Πολωνίας: «Ὁ λεγόμενος “Μητροπολίτης Κιέβου” Ἐπιφάνιος εἶναι λαϊκὸς »

Share:

Σταθερὴ καὶ ἀμετακίνητος παραμένει ἡ στάσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας, ποὺ θεωρεῖ τὸν ψευδοΚιέβου Ἐπιφάνιον ὡς μὴ ἔχοντα ἱερωσύνην. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «spzh.news» τῆς 19ης Δεκεμβρίου 2020:

«Τὸ γραφεῖο τοῦ Μακαριώτατου Μητροπολίτη Σάββα δήλωσε ὅτι ἡ στάση τῆς Πολωνικῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν Οὐκρανία δὲν ἀλλάζει σὲ τίποτα.

Στὶς 17 Δεκεμβρίου 2020 τὸ γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτη Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας Σάββα, ἀπαντώντας σὲ αἴτημα τῆς διοίκησης τοῦ telegram-καναλιοῦ «Ἐκκλησία σήμερα», ἀνέφερε ὅτι ἡ Πολωνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θεωρεῖ τὸν Ἐπιφάνιο Ντουμένκο λαϊκό.

Τὸ γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτη Σάββα σχολίασε τὴν ἔκκληση τῶν ἱεραρχῶν τῆς Πολωνικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ 30 Νοεμβρίου 2020 σχετικὰ μὲ τὴ θέση πρὸς τὴν OCU.

Τὸ γραφεῖο ἐξήγησε ὅτι ἡ Πολωνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔστειλε ἐπιστολὴ «σὲ ὅλους τούς Προκαθημένους τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Μητροπολίτη Ὀνούφριου, τόν ὁποῖον ἐκτιμοῦμε καὶ προσευχόμαστε γιὰ αὐτόν».

«Οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν ἔκκλησή τους, δίνουν ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴ σύγχρονη διαίρεση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν ἔννοια τῆς λειτουργικῆς κοινωνίας. Ὁ τερματισμὸς της εἶναι ὀδυνηρὸς γιὰ τοὺς πιστούς, εἰδικὰ σήμερα, ὅταν ὁ Σατανᾶς πολεμᾶ τὴν Θεία Εὐχαριστία».

Στὸ γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτη Σάββα τόνισαν ὅτι «ἡ στάση τῆς Πολωνικῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν Οὐκρανία δὲν ἀλλάζει σὲ τίποτα. Τὸ κακὸ παραμένει κακό, καὶ αὐτὸ εἶναι σχίσμα. Ὁ λεγόμενος “Μητροπολίτης” Ἐπιφάνιος παραμένει ἕνας κοσμικὸς ἄνθρωπος».

«Δὲν ὑπάρχουν δύο ἐκκλησιολογίες στὴν Ὀρθοδοξία, ὑπάρχει μία ποὺ ὑποχρεώνει ὅλους. Τὰ σχόλια ποὺ ἐμφανίστηκαν στὴν προαναφερθεῖσα ἔκκληση μαρτυροῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἀπώλεια τῆς πνευματικῆς εὐαισθησίας τῶν συντακτῶν τους, καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ πόνος τῆς Πολωνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας», ἀναφέρει τὸ ἔγγραφο».

Previous Article

Ἀνησυχητικόν: Ἡ κατάπτωσις τοῦ κλήρου «χτυπᾶ κόκκινο»!

Next Article

23 Φεβρουαρίου

Διαβάστε ακόμα