Ἐκκλησία Ρουμανίας: Μία Ἁγία Λαβὶς διά τήν Θ. Κοινωνίαν

Share:

Παρὰ τὰς καινοτομίας εἰς Ἀμερικήν, τὰς ὁποίας τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως ἀπεδέχθη πλήρως, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας ἐμμένει σταθερὰ εἰς τὴν παράδοσιν. Παραθέτομεν μέρος τοῦ δελτίου τύπου ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Πενταπόσταγμα» τῆς 23ης Ἰουλίου 2020:

«Οἱ ἀπαντήσεις τῶν Προκαθημένων τῶν Αὐτοκέφαλων Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν ἀπευθύνθηκαν στὸν Πατριάρχη τῆς Ρουμανίας σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο διανομῆς τῆς Θείας Εὐχαριστίας κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία στὸ πλαίσιο τῆς νέας πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὅλες οἱ Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες παραμένουν πιστὲς στὴν Ὀρθόδοξη Λειτουργικὴ παράδοση τῆς Θείας Εὐχαριστίας πρὸς τοὺς πιστοὺς ἀπὸ ἕνα μόνο εὐλογημένο χάλκινο κουτάλι.

Ἐπίσης τέθηκε ἐπὶ τάπητος ἡ συμβολὴ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας στὴν ὑποστήριξη τῶν ἀτόμων ποὺ πλήττονται ἀπὸ τὴν πανδημία κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐθνικῆς κατάστασης ἔκτακτης ἀνάγκης. Ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια ποὺ προσέφερε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας ἦταν 20.896.872 λέι (4.316.601,32 εὐρώ)».

Previous Article

Η ΩΡΑ ΤΟΥ «ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ» ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΦΘΑΣΕ!

Next Article

Ὁ Ἀμερικῆς ἐπεσκέπτετο τζαμιά;

Διαβάστε ακόμα