Ἐκκλησία Σερβίας: Ἐπιστολὴ πρὸς Τρὰμπ διὰ Μαυροβούνιον

Share:

Αἱ ΗΠΑ ἀπεργάζονται τὴν διάλυσιν τῆς Ὀρθοδοξίας ὄχι μόνον εἰς τὴν Οὐκρανίαν ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ Βαλκάνια, εἰδάλλως ποῖος ὁ λόγος ἀποστολῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὸν κ. Τράμπ; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα orthodoxianewsagency.gr τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2020:

«Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ντόναλντ Τρὰμπ ἀπέστειλε ὁ Ἐπίσκοπος Ἀνατολικῆς Ἀμερικῆς, τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας, κ. Εἰρηναῖος ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας μεταφέρει στὸν κ. Τρὰμπ τὶς εὐχὲς του ἐκ μέρους τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ Βόρεια, Κεντρικὴ καὶ Νότια Ἀμερικὴ καὶ τὸν καλεῖ νὰ ἀναλάβει δράση σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ Μαυροβούνιο:

«Σᾶς καλοῦμε νὰ στρέψετε τὴν ἐπείγουσα προσοχὴ στήν καταφανῆ κατάχρηση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ στὸ δικαίωμα ἰδιοκτησίας στὴ Δημοκρατία τοῦ Μαυροβουνίου» ἀναφέρεται στὴν ἐπιστολὴ καὶ προσ­τίθεται: «Μετὰ τὴ θέσπιση τοῦ νόμου γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὸ νομικὸ καθεστὼς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο τοῦ Μαυροβουνίου, ἀντιμετωπίστηκαν βίαια οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ διαδηλωτές, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν εἰρηνικὰ νὰ προστατεύσουν τὰ ἱερά τους ἀπὸ μία ἐχθρικὴ ἐξαγορά».

«Αὐτὸς ὁ νόμος φαίνεται νὰ ἀποτελεῖ πρόσχημα γιὰ τὴ δήμευση τῶν θρησκευτικῶν ἰδιοκτησιῶν ποὺ εἶχαν ἀνεγερθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ 1918 καὶ χωρὶς ἐπίσημη τεκμηρίωση ἰδιοκτησίας. Στὴν περίπτωση τῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν, ὅπως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει ἐπίσημη παρουσία ποὺ ἐκτείνεται σὲ ὀκτὼ αἰῶνες, αὐτὸ συνεπάγεται τὴν ἀπώλεια τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καὶ τῆς θρησκευτικῆς κληρονομιᾶς» τονίζεται στὴν ἐπιστολὴ καὶ καταλήγει:

«Κύριε Πρόεδρε, μὲ εὐγνωμοσύνη κάνατε τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία κορυφαία προτεραιότητα στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική σας. Στὸ ὄνομα τῶν πιστῶν μας Σέρβων Ἀμερικανῶν πολιτῶν καὶ κατοίκων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, καλοῦμε τὴν Κυβέρνησή σας καὶ τοὺς θεσμούς της, καθὼς καὶ τοὺς μὴ κυβερνητικοὺς φορεῖς ποὺ παρακολουθοῦν τὴ Διεθνῆ Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία καὶ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, νὰ παρέμβετε στὴν κυβέρνηση τοῦ Μαυροβουνίου»

Previous Article

«Μνημεῖον ἐσαεὶ» τοῦ μηδενός

Next Article

ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΣΕΚΤΑ;