Ἐκοιμήθη ὡς… πρώην Θυατείρων

Share:

Τὴν 20ὴν Νοεμβρίου ἐκοιμήθη εἰς ἡλικίαν 91 ἐτῶν  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρώην Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας κυρὸς Γρηγόριος. Ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Θυατείρων ἀναφέρει εἰς τὴν τυπικὴν ἀνακοίνωσιν:

«Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας μὲ μεγάλη θλίψη ἀγγέλλει τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου πρ. Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου (Θεοχάρους)».

Ἔσπευσαν εἰς τὸ Φανάρι νὰ τὸν ἀντικαταστήσουν. Θὰ ἠδύναντο νὰ περιμένουν ὀλίγους μῆνας μόνον, ἀλλὰ ἡ «νέα ἐκκλησιολογία» τους δὲν τοὺς τὸ ἐπιτρέπει. Δι’ αὐτοὺς οἱ Ἐπίσκοποι δὲν εἶναι «πατέρες», ποὺ μόνον ὁ θάνατος τοὺς χωρίζει ἀπὸ τὸ ποίμνιον, ἀλλὰ «μάνατζερ» προωθήσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ ὅταν ἀδυνατοῦν νὰ προωθήσουν τὸ σχέδιον ἀπομακρύνονται, διὰ νὰ ἀναλάβουν ἄλλοι.

Previous Article

Οι διώξεις ενίσχυσαν το λαό του Θεού της Ουκρανίας

Next Article

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΡΩΙΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΙΟΥΔΗΘ): κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΕ

Διαβάστε ακόμα