Ἐκτεθειμένος ὁ ΟΗΕ διὰ τὸ Κυπριακόν

Share:

Στὴ μεγάλη ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τῶν Ἡρῴων Αἰχμαλώτων Πολέμου τῆς Κύπρου 1974 τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἀγωνιστῶν Κύπρου 1974 (Πολεμικὸ Μουσεῖο 23-6-2019), ὁ δυναμικὸς Πρωτοπρεσβύτερος πα­τὴρ Ἰωάννης Διώτης ἐβροντοφώναξεν ἐκτὸς προγράμματος ὅτι ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἢ δὲν δύναται ἢ δὲν θέλει νὰ λύση τὸ Κυπριακὸν ζήτημα. Ἐὰν μὲν δὲν δύναται, τότε δὲν ἔχει λόγον ὑπάρξεως καὶ νὰ διαλυθῆ. Ἐὰν ὅμως δύναται, ἀλλὰ δὲν θέλει, τότε εἶναι τὸ μεγαλύτερον Κέντρον ἐξαπατήσεως τῆς ἀνθρωπότητος, διότι ὁ βασικὸς σκοπός του εἶναι ἡ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Previous Article

Ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τοῦ ταξιδίου τοῦ κ. Φραγκίσκου εἰς τὰ Βαλκάνια

Next Article

Σκάνδαλον εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Σεβ. Δημητριάδος;

Διαβάστε ακόμα