«Ἐκτύπησε προσοχὴν» εἰς τὸν κ. Τράμπ

Share:

Ὡς εἰς νεοσύλλεκτον συμπεριεφέρθη ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς, καθὼς τὸν εἶχεν ἐπὶ 15΄ ὄρθιον ἐνώπιόν του. Τοιουτοτρόπως προφανῶς δεικνύουν οἱ Ἀμερικανοὶ «ποιὸς εἶναι τὸ ἀφεντικὸν» εἰς ὅσους φέρονται ὡς ὑποψήφιοι διὰ μελλοντικοὶ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «eretikos.gr» τῆς 24ης Ἰουλίου 2020:

«Συγκεκριμένα, μετὰ τὴν προγραμματισμένη συνάντηση ποὺ εἶχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Μάικλ Πένς, στὴν Οὐάσιγκτον, ἡ ὁποία διήρκεσε 30 λεπτά, ὁ κ. Τράμπ, πληροφορηθεὶς γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὸν Λευκὸ Οἶκο, τὸν κάλεσε στὸ γραφεῖο του καὶ συζήτησε μαζί του διεξοδικὰ ὅλα τὰ κρίσιμα θέματα γιὰ περίπου 15 λεπτὰ ὄρθιο! Ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἐξέφρασε τὸν προβληματισμό του γιὰ τὸ θέμα τῆς προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ δὴ τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν μειονοτήτων στὴν Τουρκία. Δήλωσε, μάλιστα, ἀρωγὸς καὶ συμπαραστάτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ προσωπικὰ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καὶ τόνισε ὅτι θὰ προχωρήσει ἄμεσα στὶς παρεμβάσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται».

Previous Article

Η Εκκλησία της Ουκρανίας είναι υπέρμαχος της ειρήνης και της ενότητας

Next Article

Αναφορά ελληνικών εδαφών στα Αλβανικά σχολικά βιβλία ως δήθεν «αλβανικά εδάφη εκτός Αλβανίας»

Διαβάστε ακόμα