Ἐκ γενετῆς τυφλοί ἤ ἐκ πεποιθήσεως τυφλοί;

Share:

 

Ο Χριστιανός δεν είναι “καρπαζοεισπράκτορας”. Ανέχεται τις άσχημες συμπεριφορές με την θέλησή του, δείχνοντας ανωτερότητα. Αυτό δείχνει η προτροπή του Χριστού “όταν κάποιος σε ραπίσει στο μάγουλο να του στρέψεις και το άλλο”.

Η σχέση μας με τον Θεό φαίνεται και από το εάν έχουμε ομόνοια Πίστεως. Στην Πατρίδα μας έχουμε πολλές πνευματικότητες. Δεν υπάρχει ομόνοια Πίστεως.

Ο Τυφλός προσεκύνησε τον Χριστό, τον λάτρευσε δηλαδή, προ της Αναστάσεώς Του. Να ένας Χριστιανός προ της Αναστάσεως.

 

Previous Article

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα ο σερβικός στρατός

Next Article

Ἡ φύλαξις τοῦ νοός