Ἐλλιπὴς προσευχὴ Ἱεράρχου

Share:

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ στὸ διαδίκτυο (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας) μία ὁμολογουμένως καλογραμμένη καὶ θεολογικὰ κατοχυρωμένη «Προσευχὴ γιὰ τὴν κρίση τῶν καιρῶν», ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ. Προφανῶς, ἀγωνιώντας γιὰ τὰ ὄντως τραγικὰ γεγονότα τῶν ἡμερῶν μας, γιὰ τὴν ἀπειλὴ τῆς παγκόσμιας εἰρήνης, γιὰ τὴν πεῖνα, γιὰ τὶς λοιμικὲς ἀσθένειες, τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος, συνέθεσε αὐτὴ τὴν προσευχή, ὡς παράκληση στὸν ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό, νὰ κάμει ἔλεος καὶ νὰ σώσει τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴν καταστροφή, ποὺ τὴν ὁδηγεῖ ἡ ἀνθρώπινη ἁμαρτία. Παρακαλεῖ ἐπίσης γιὰ τὴ σωτηρία τῆς πατρίδος μας, τὴν ὁποία ἐπιβουλεύονται ἅρπαγες νεοβάρβαροι γείτονές μας. Παρακαλεῖ, τέλος, γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία ταλανίζει τὸ λαό μας τὴν τελευταία δεκαετία. Συμφωνοῦμε καὶ τὸν ἐπαινοῦμε. Ὅμως ἂς μᾶς ἐπιτρέψει νὰ τοῦ ἐπισημάνουμε ὅτι ἔκαμε μία σοβαρὴ παράληψη στὴν προσευχή του. «Παράλειψε» νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ κάμει ἔλεος καὶ στὴν ταρα­γμένη κατάσταση, ἡ ὁποία ταλανίζει τὴν ἁγία Του Ἐκκλησία. Νὰ παύσουν τὰ σχίσματα καὶ ἰδιαίτερα τὸ μέγα σχίσμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας, ἐξαιτίας τῆς νεοπαπιστικῆς συμπεριφορᾶς καὶ τὶς ὀλέθριες ἐπιλογὲς τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου. Νὰ ἐπέλθει πνεῦμα ταπείνωσης στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ταγούς, οἱ ὁποῖοι συμπεριφέρονται ὡς παπίσκοι καὶ σκανδαλίζουν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Νὰ σταματήσουν τὰ οἰκουμενιστικὰ «ἀνοίγματα» καὶ οἱ ἀπαράδεκτες συμπεριφορές τους πρὸς τοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι τοὺς «διέγραψαν» ὡς κακοδόξους, ἐξυπηρετώντας τοὺς σκοτεινοὺς στόχους τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Σεβασμιώτατε, ἂν πιστεύετε ὅτι σᾶς διέφυγε αὐτὴ ἡ «λεπτομέρεια» διορθῶστέ την!

Previous Article

Πρωτόγνωρος κατάστασις ἡ ἀπαγόρευσις τῆς θείας Λατρείας!

Next Article

Πατριαρχείο Σερβίας: ”Η Εκκλησία δεν πρόκειται να διακόψει την τέλεση της Θείας Λειτουργίας”

Διαβάστε ακόμα