«Ἐλπιδοφόρος γιὰ κλάματα!»

Share:

Τοῦ δρ. Αὐγουστίνου Αὐγουστῆ,

Ἀναπλ. Καθηγητοῦ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλίας

Ἡ παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς στὴν τελετὴ ἐγκαινίων τοῦ οὐρανοξύστη τοῦ Ἐρντογάν στὴ Νέα Ὑόρκη, γνωστοῦ ὡς «Σπίτι τῆς Τουρκίας», μὲ τὴν παρουσία τοῦ κατοχικοῦ ἡγέτη Ἐρσὶν Τατάρ, προκάλεσε, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἔντονες ἀντιδράσεις στὴν Κύπρο, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ὁμογένεια. Ἀποδέχθηκε, ὑποστηρίζει ὁ Ἐλπιδοφόρος, τὴν πρόσκληση γιατί αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ συνολικὴ προσέγγιση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ὅτι ὁ ἴδιος ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς εἶναι σὲ ἀνοιχτὴ γραμμὴ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη!

Ὅπως μάλιστα, δήλωσε ἐκ τῶν ὑστέρων, δὲν ἤξερε γιὰ τὴν παρουσία Τατὰρ στὴν τελετή! Διπλωμάτες τῆς Ἑλληνικῆς πλευ­ρᾶς πάντως διαβεβαιώνουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε ἐνημερωθεῖ γιὰ τὴν παρουσία τοῦ κατοχικοῦ ἡγέτη στὴν ἐκδήλωση. Ὡστόσο, ἀκόμη κι ἂν δεχθοῦμε ὅτι ὁ Ἐλπιδοφόρος δὲν λέει ψέματα, γιατί ἆραγε, ὅταν διαπίστωσε τὴν παρουσία τοῦ Ἐρσὶν Τατὰρ στὴν τελετὴ δὲν ἀποχώρησε; Ἀπεναντίας τὸν βλέπουμε νὰ κόβει μαζί του τὴν κορδέλλα τῶν ἐγκαινίων!

Ἡ ἀρνητικὴ κριτικὴ γιὰ τὶς ἀντεθνικὲς ἐνέργειες τοῦ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρου (ὁ ὁποῖος μνημονεύει τὴν Τουρκία σὲ ὅλες του τὶς δημόσιες δηλώσεις του), δὲν προέρχεται μόνο ἀπὸ Ἕλληνες. Ἀπὸ πληροφορίες τῆς ἀμερικανικῆς ἱστοσελίδας ”Veterans Today” (Αὔγουστος 2018) ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἔχει στενὲς σχέσεις μὲ τὶς τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες. Γράφει μεταξὺ ἄλλων: «Ἐὰν συμβεῖ αὐτὸ (δηλ. ἐκλεγεῖ ὁ Ἐλπιδοφόρος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς), ἡ Ἄγκυρα θὰ ἔχει κερδίσει τὸ «τζακπότ»: στὶς ἐξαιρετικὰ δοκιμασμένες τοῦρ­κο – ἀμερικανικὲς σχέσεις, μία ἡγετικὴ φιγούρα μὲ ἐπιρροὴ ποὺ θὰ ἐνεργεῖ ὑπὲρ τῶν τουρκικῶν συμφερόντων κάτω ἀπὸ τὴ μύτη τῆς Οὐάσιγκτον θὰ εἶναι ἀναντικατάστατη». Κακίες ἀπαντοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἐλπιδοφόρου, ἔλα ὅμως, ποὺ ὅπως λέει καὶ μία σοφὴ ἑλληνικὴ παροιμία, καπνὸς χω­ρὶς φωτιὰ δὲν γίνεται!

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Ἐλπιδοφόρος προκαλεῖ μὲ τὶς ἐνέργειές του τὸν Ἑλληνισμό. Θυμίζω, ὅτι καὶ τὸ 2019, συνάντησε τὸν Ἐρντογάν στὸ περιθώριο τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ Ο.Η.Ε. στὴ Νέα Ὑόρκη, μετὰ τὴ συνάντηση αὐτὴ μάλιστα δήλωσε ὅτι μίλησαν γιὰ θέματα «μειονοτήτων» σὲ Ἑλλάδα καὶ Τουρκία! Καὶ δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ συνδέουν τὶς ἐνέργειες αὐτὲς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς (ὁ ὁποῖος εἶναι Τοῦρκος ὑπήκοος, ἀπαραίτητο προσὸν, γιὰ νὰ γίνεις Πατριάρχης), μὲ τὴν προσπάθειά του νὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος Πατριάρχης…

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἀντίλογος: Ἂς σταματήσουμε ἐπιτέλους νὰ κατηγοροῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο χωρὶς ἀποχρῶντα λόγο», γράφει σὲ σχετικὸ σημείωμά του ὁ Πρέσβης ἐπὶ τιμῇ, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος. Μόνο ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ καταφέρουμε κάτι ὡς Ἕλληνες, ὥστε νὰ ἀνακόψουμε τὴ φρενήρη κατακτητικὴ ὄρεξη τῆς Τουρκίας. Λυποῦμαι ποὺ δὲν θὰ συμφωνήσω μαζί σας κ. Πρέσβη. Ἀποκλειστικὴ ἀποστολὴ τοῦ κάθε Ἀρχιεπισκόπου εἶναι νὰ ὑπηρετεῖ, μὲ κάθε θυσία, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ὄχι τὴν κατοχικὴ Τουρκία!

Διότι, ὅπως γράφει σὲ σχετικὸ σημείωμά του μὲ τίτλο «Ἐλπιδοφόρες χωρὶς ἐλπίδα», στὴν ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» τῆς Λάρισας ὁ Ἡρακλῆς Γερογιώκας, «ὅταν ἡ φιλοδοξία νικᾶ τὴ φιλοπατρία, τότε ὑποβόσκει ἡ προδοσία»! Καὶ δυσ­τυχῶς δὲν μπορῶ νὰ διαφωνήσω μαζί του… Ἡ ἑνότητα ἔχει νόημα μόνο ἐφόσον ἑδράζεται σὲ ἀλήθειες καὶ ὄχι στὰ ψέματα! Διαφορετικά, ὄχι μόνο δὲν βοηθᾶ, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἐπικίνδυνη!

Ὑστερόγραφο: Θυμίζω ὅτι ὁ Ἐλπιδοφόρος, ἐξελέγη ὁμόφωνα ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Ἱερὰ Σύνοδο καὶ ἐνθρονίστηκε Ἀρχιεπίσκοπος στὶς 22 Ἰουνίου 2019, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου (ὁ ὁποῖος τὶς προάλλες εὐλόγησε τὴν ἐπέμβαση τῆς Τουρκίας στὸ Ἀφρὶν καὶ τὴν εἰσβολὴ στὰ κουρδικὰ συριακὰ ἐδάφη). Γιατί ἆραγε; Μήπως γιὰ νὰ καλοπιάσει τὸν πρόεδρο Ἐρντογάν; Ὁ ὁποῖος, παρ’ ὅλα αὐτά, δὲν δίστασε, νὰ μετατρέψει τὸ πιὸ ἱερὸ σύμβολο τῆς Χριστιανοσύνης, τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, σὲ τζαμί!

Εὔλογη ἀπορία: Ἀφοῦ τελικὰ θὰ συναντούσατε τὸν Ἐλπιδοφόρο, πρὸς τί οἱ παλικαρισμοὶ γιὰ ἀκύρωση τῶν συναντήσεων, κ. Μητσοτάκη καὶ Ἀναστασιάδη;

Πηγή: Ἱστοσελὶς «eleftheria.gr», 30.09.2021

Previous Article

Οικουμενιστική προσευχή υπέρ της Ειρήνης στο Κολοσσαίο, με συμμετοχή του Φαναρίου

Next Article

Φωτιὰ εἰς τὸν Καθεδρικόν τῆς Αὐστραλίας. Θεοσημεία;