Ἐμεῖς οἱ ψεκασμένοι ἀνεμβολίαστοι καὶ ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

Share:

Ἀναρωτιέται κανεὶς ἐὰν ὁ κόσμος μπορεῖ νὰ συνειδητοποιήσει τί γίνεται γύρω του,σὲ τί κοινωνία ζοῦμε καὶ ἀκόμα σὲ τί κοινωνία θὰ ξυπνήσουμε αὔριο ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας; Δηλαδὴ ἀδερφοί μου σᾶς ἀρέσει νὰ δείχνετε τὸ ἰατρικό σας ἀπόρρητο σὲ κάθε ἄσχετο, γιὰ νὰ ἀγοράσετε ψωμὶ καὶ γάλα γιὰ τὰ παιδιά σας; Σᾶς ἀρέσει νὰ σᾶς ἀπειλοῦν ὅτι θὰ χάσετε τὴν δουλειὰ σας, ἐπειδὴ δὲν θέλετε νὰ κάνετε ἕνα ἐμβόλιο, γιὰ τὸ ὁποῖο ὑπάρχουν τόσο μελανὰ σημεῖα ποὺ κανένας δὲν παίρνει εὐθύνη νὰ τὰ ξεκαθαρίσει; Δηλαδὴ δεχόμαστε ἀβίαστα ἕνα νέο ὑγειονομικὸ καθεστὼς, τὸ ὁποῖο μόνο στὴν Ναζιστικὴ Γερμανία ἐφαρμόστηκε; Τί ἔχετε πάθει ἀδελφοί μου, Κύπριοι καὶ Ἕλληνες, καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου; Γιὰ ποιὸ λόγο χύθηκε τόσο αἷμα ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ διαφωτισμοῦ μέχρι τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους; Δὲν εἶναι, γιὰ νὰ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχει κάποιες βασικὲς ἐλευθερίες, νὰ μπορεῖ νὰ λαμβάνει μέρος στὶς κρατικὲς καὶ δημοκρατικὲς ἀποφάσεις χωρὶς ἀπειλὲς γιὰ τὴν ζωή του, τὴν οἰκονομική, ψυχολογικὴ καὶ κοινωνική του ἐπιβίωση;

Ἐὰν βολευόμαστε πλέον μέσα σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση, βγάζουμε τὰ ἑξῆς ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὰ εὑρήματα τῶν Νευροεπιστημῶν καὶ τῆς Νευροψυχολογίας:

Ἡ διαφορὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ ζῷα εἶναι ἡ ἱκανότητά του καὶ τὸ γενετικὸ ὑπόβαθρο τοῦ δεύτερου νὰ ἀρθρώσει νοήμονα λόγο καὶ νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὶς ἀνώτερες νοητικὲς λειτουργίες τῆς ἀντίληψης, κρίσης καὶ μνήμης, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπεξεργαστεῖ τὰ ἐρεθίσματα τοῦ περιβάλλοντός του καὶ νὰ δρᾶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἄμεσες ἀνάγκες ποὺ τοῦ ἐπιβάλλουν τὰ ἔνστικτα. Αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ, ἐπειδὴ ἔχει ἀναπτύξει συμβολικὸ πολιτισμό, ὅπως θρησκεία, τέχνη, φιλοσοφία, ἰατρικὴ καὶ ἄλλα, τὰ ὁποῖα τὸν ἀναγάγουν σὲ ὑψηλότερη μορφὴ ὕπαρξης ἀπὸ τὰ ζῷα.

Σκεφτεῖτε λίγο γιὰ ἐσᾶς ἀδελφοί μου, ἐμβολιασμένοι καὶ ἀνεμβολίαστοι.

Τὸ νὰ παίρνω αὐθόρμητες ἀποφάσεις νὰ ἐμβολιαστῶ μὲ κάτι βασικὰ ἄγνωστο, ἐπειδὴ ἀπειλεῖται ἡ ψυχολογική, οἰκονομικὴ καὶ κοινωνική μου ὑπόσταση μὲ τιμᾶ σὰν ὂν μὲ ἀνώτερες νοητικὲς λειτουργίες ἤ μήπως γίνομαι ἕρμαιο τοῦ ἔνστικτου ἐπιβίωσης σέ μιά νοητή ζούγκλα ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ὕπαρξή μου; Τροφὴ γιὰ σκέψη.

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου εἶπε στὸν κόσμο αὐτά ποὺ ἔπρεπε νὰ ἦταν αὐτονόητα γιὰ ὅλους μας. Δυστυχῶς ἡ νοητὴ ζούγκλα ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα ἀντέδρασε, γιατί δὲν θέλει πλέον ὁ κόσμος νὰ ἀκούει τὰ αὐτονόητα. Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου δὲν εἶναι «βουτυρόπαιδο τοῦ Χριστοῦ» καὶ ἔχει τὸ θάρρος τῆς γνώμης του, ποὺ εἶναι πλήρως ὁλοκληρωμένη ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπόψεις (Ἐκκλησιολογικά, Χριστολογικά, Πνευματολογικά, ψυχολογικά,κοινωνιολογικὰ καὶ ἰατρικά). Μπορεῖ ὅποιος θέλει νὰ ἀκούσει ὅλες τὶς ὁμιλίες του προσ­εκτικὰ καὶ μὲ νηφαλιότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ διάθεση νὰ κρίνει ἀντικειμενικὰ καὶ χωρὶς προκαταλήψεις, θὰ τὸ διαπιστώσει ἀπό μόνος του.

Ὡς ἔθνος ποὺ δίδαξε τὴ δημοκρατία καὶ τὸν πολιτισμὸ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο θὰ περίμενε κανεὶς νὰ χαιρόμαστε τὸν ἀντίλογο καὶ νὰ ἐπιτρέπουμε στὸν καθένα νὰ ἐκφράζει ἐλεύθερα καὶ ἄφοβα τὴ γνώμη του ὅποια καὶ ἂν εἶναι αὐτή, χωρὶς νὰ τὸν ἀπειλοῦμε ὅτι θὰ χάσει τὴ δουλειά του ἢ νὰ τὸν στιγματίζουμε καὶ νὰ τοῦ ἀφαιροῦμε βασικές του ἐλευθερίες.

Ἐπιπρόσθετα ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς χαρακτηρίζει ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον, ὅπως μᾶς τὴν δίδαξε ὁ Κύριός μας, δηλαδὴ νὰ γινόμαστε θυσία γιὰ τὸν ἄλλο χωρὶς νὰ ὑπολογίζουμε τὸν ἑαυτούλη μας.

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους σύγχρονους φάρους τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ μᾶς καθοδηγεῖ καὶ μᾶς δείχνει τὸ δρόμο.

Χωρὶς ἴχνος πονηρίας καὶ φόβου βγαίνει καὶ λέει μὲ παρρησία τὴ γνώμη του, ἔχοντας πάντοτε ὡς γνώμονα τὴν ἀγάπη καὶ τὸ καλὸ τῶν ἀδελφῶν του. Ἕνας ἱερέας μὲ ὅλη τὴ σημασία τῆς λέξης (φέρει ἱερωσύνη), ποὺ τιμᾶ τὰ ράσα του καὶ ἀψηφᾶ τὶς προσταγὲς τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν καλοβολεμένων καὶ ἀτσαλάκωτων ἱεραρχῶν, ποὺ καλομάθανε στὴ χλιδὴ ποὺ τοὺς προσφέρει τὸ ἀξίωμά τους καὶ τὴν ὑπηρετικότητα τῶν γύρω τους καὶ δὲν τολμοῦν νὰ ὑψώσουν τὸ ἀνάστημά τους στὶς ὑποδείξεις τῶν ξεπουλημένων πολιτικάντιδων προκειμένου νὰ μὴ χάσουν τὴ βόλεψή τους.

Οἱ καιροὶ εἶναι πολὺ πονηροί. Ὅλοι μας συνηθίσαμε λίγο ὥς πολὺ στὴν καλοπέραση, τὶς ἀνέσεις καὶ γίναμε ἐγωιστὲς καὶ λάτρεις τῆς ἥσσονος προσ­­πάθειας. Ὁ ὑλισμὸς καὶ οἱ σαρκικὲς ἀπολαύσεις ἔχουν μειώσει τὰ χριστιανικὰ ἀντανακλαστικά μας καὶ ἡ φλόγα τῆς πίστης καὶ τῆς ἀγάπης γιὰ τὸν πλησίον τρεμοσβήνει καθημερινά. Homo homini lupus. Ἡ ὑποκρισία καὶ ὁ φαρισαϊσμὸς βασιλεύουν σὲ κάθε ἐπίπεδο. Ὁ Χριστός μας, ὅταν ἦρθε στὴ γῆ, δὲν δίστασε νὰ πάει κόντρα στὸ κατεστημένο καὶ ὁ ἴδιος θυσιάστηκε γιὰ τὴ δική μας σωτηρία. Ὁ Μητρ. Μόρφου δὲ μασάει τὰ λόγια του καὶ λέει ἀλήθειες ποὺ πονᾶνε, ἀλλὰ ἐπίσης ἀφυπνίζουν τὸ νοθρὸ χριστιανικὸ ποίμνιο. Ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἔχει καλά, γιὰ νὰ μᾶς νουθετεῖ, νὰ φωτίζει τὸ σκότος τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ μᾶς δίνει δύναμη πίστης.

Δρ Γεώργιος Κωνσταντινίδης MD, PhD,

Orthopaedic Surgeon

Clinical and Research Fellow/SHMO

Δρ Νεκτάριος Ἀλέξη, BA,MA, PhD

Clinical Psychologist

Research Associate

Charles Darwin University

Australia

Previous Article

Ὁ ἐκκλησιαστικὸς σεισμὸς τῆς Κρήτης

Next Article

«Τάσις πλήρους ἀποσπάσεως τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν»