Ἐνημέρωσις περί τῆς κατατάξεως Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Ἰακώβου Τσαλίκη καί Μητροπολίτου Ἐδέσσης κυροῦ Καλλινίκου

Share:

«Ἐνημέρωσις περί τῆς κατατάξεως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῶν μακαριστῶν: α) Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Ἰακώβου Τσαλίκη καί β) Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κυροῦ Καλλινίκου»
(4/8/2020).

Πρωτ. 3608, 3609
Ἀριθ. Διεκπ. 1473 Ἀθήνησι τῇ 4ῃ Αὐγούστου 2020

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τῶν ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 537/4.8.2020 καί 345/30.7.2020 ἐγγράφων τῆς Αὐτoῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, ἀνακοινοῦται ἀντιστοίχως:

α) ἡ διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 1027 καί ἀπό 27.11.2017 Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κατάταξις ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου Τσαλίκη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Εὐβοίᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ του Γέροντος καί ὁρίζεται ὅπως ἑορτάζηται ἡ μνήμη αὐτοῦ κατά τήν 22αν Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους καί

β) ἡ διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 345 καί ἀπό 24.2.2020 Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κατάταξις ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Καλλινίκου καί ὁρίζεται ὅπως ἑορτάζηται ἡ μνήμη αὐτοῦ κατά τήν 8ην Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, προτρέπομεν ὑμᾶς ὅπως τιμῶνται οἱ ἀνωτέρω Ἅγιοι δι᾿ ὕμνων καί Ἀκολουθιῶν, καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Previous Article

Αναφορά ελληνικών εδαφών στα Αλβανικά σχολικά βιβλία ως δήθεν «αλβανικά εδάφη εκτός Αλβανίας»

Next Article

Κάθε απόγευμα να πηγαίνουμε στο Ναό ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ και να ψάλλουμε την Παράκληση

Διαβάστε ακόμα