«Ἐντρέπεται καὶ ἡ ντροπή», Σεβ. Φθιώτιδος

Share:

  Τὴν Ὑπουργόν, ἡ ὁποία ἐστήριξε σθεναρῶς καὶ ἐπανηγύριζε διὰ τὴν υἱοθεσίαν τέκνων ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους (καὶ ὄχι μόνον) «γονεῖς»(;), προσεκάλεσεν ὁ Σεβ. Φθιώτιδος, ἐγκωμίασε καὶ ἐστάθη εὐγνωμόνως ἐνώπιον αὐτῆς. Ἴσως τοιουτοτρόπως ἡ Κυβέρνησις νὰ παράσχη τὴν οἰκονομικὴν ἀρωγήν της εἰς τὰ ἔργα του…  Ἡ «καθ’ ὕλην ἁρμόδια Ὑπουργὸς» διὰ τὴν οἰκογένειαν εἶναι μᾶλλον διὰ τὸν Σεβασμιώτατον ἁρμοδία διὰ τὰς ἐγκαταστάσεις… Ὁ Δεσπότης, ὁ ὁποῖος ἦτο (δῆθεν;) λαῦρος κατὰ τοῦ νομοσχεδίου, τώρα δὲν ἀνησυχεῖ πλέον διὰ τὰ ἀθῶα παιδικὰ «θύματα» τῆς κ. Ὑπουργοῦ. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν καταπόντισιν τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὰς ἐκλογὰς δίδει μίαν στήριξιν ἠθικῆς ἀποπλύνσεως εἰς αὐτὴν ὁ Σεβασμιώτατος. Ἡ μετεκλογικὴ ἐπίσκεψις εἶναι πλέον σπουδαία τῆς προεκλογικῆς… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τῆς 19ης Ἰουνίου 2024:

  «Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Συμεὼν σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίσκεψη τῆς κ. Ὑπουργοῦ ἐπεσήμανε:

 «Σήμερα ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ φιλοξενοῦμε στὴ Μητρόπολή μας τὴν Ὑπουργὸ Κοινωνικῆς Συν­οχῆς καὶ Οἰκογένειας, τὴν κ. Σοφία Ζαχαράκη, ἡ ὁποία ἀνταποκρίθηκε ἀσμένως στὴν πρόσκλησή μας καὶ μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ἀποτελεῖ βαρύνουσα σημασία τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς ἐπισκέπτεται μετὰ ἀπὸ ἐκλογές, γιατί οἱ ἐπισκέψεις πρὸ τῶν ἐκλογῶν μερικοὺς μᾶς βάζουνε καὶ σὲ καχυποψία. Ἐδῶ φανερώνει ἡ κ. Ὑπουργὸς ὅτι κάνει μία ἐπίσκεψη πολὺ οὐσιαστική, ἐπίσκεψη δουλειᾶς. Οἱ ἐκ­λογὲς τελείωσαν, ἡ δουλειὰ συν­εχίζεται καὶ ἀκριβῶς στὸ πλαίσιο τῆς ἐργασίας της ποὺ μὲ πολλὴ εὐθύνη τὴν ἐπιτελεῖ ἔκανε τὴν τιμὴ νὰ ἔλθει ἀπὸ κοντὰ νὰ δεῖ τὶς προσ­πάθειές μας, νὰ δοῦμε τί ἐλλείψεις ἔχουμε, γιατί πάντοτε δὲν μᾶς ὠφελοῦν μόνο οἱ ἔπαινοι, ἀλλὰ  ἔχουμε ἀνάγκη καὶ παρατηρήσεων καὶ κριτικῆς, γιὰ νὰ γινόμαστε καλύτεροι. Ὁπότε ὅταν ἔχουμε κοντά μας τὴν καθ’ ὕλην ἁρμόδια, Ὑπουργό, εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀνταλλάξουμε πληροφορίες, νὰ θέσουμε τὰ προβλήματα καὶ κυρίως νὰ βροῦ­με λύσεις, γιατί κάθε μέρα ὀφείλουμε νὰ γινόμαστε καλύτεροι. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμά μας σὲ κάθε κατεύθυνση… εἶμαι εὐγνώμων στὴν κ. Ὑπουργό, τὴν εὐχαριστῶ πάρα πολὺ καὶ τὴν θεωρῶ αὐτὴ τὴν ἐπίσκεψη πάρα πολὺ σημαντική».

Previous Article

Ἐπισκοπικοί ἐκτροχιασμοί τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας

Next Article

Νέος «σκανδαλισμὸς» ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Δημητριάδος