«Ἐξουσιαστικὴ πολιτικὴ ἐπὶ πτωμάτων»

Share:

Ἡ αὐθαιρεσία τῆς Κυβερνήσεως ἀποκαλύπτεται καθ’ ἑκάστην, ἀλλὰ ἡ Ἱεραρχία οὔτε τὰ δικαιώματα ποὺ προβλέπει τὸ Σύνταγμα δὲν διεκδικεῖ. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον τοῦ δικηγόρου κ. Θανάση Καμπαγιάννη εἰς τὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» τῆς 14ης Ἰανουαρίου 2021:

«Ἡ πανδημία τοῦ COVID-19 ἔχει ἀποτελέσει ἀφορμὴ γιὰ τὴν περιστολὴ ὅλων τῶν δικαιωμάτων τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, ἀκόμα καὶ τῶν πιὸ ἰδιαίτερων, ὅπως εἶναι τὸ πένθος καὶ ἡ ταφὴ τοῦ οἰκείου. Ὡστόσο τὰ μέτρα τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης γιὰ τὶς ταφὲς τῶν θυμάτων τοῦ COVID-19 ἀποτελοῦν τὴ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς κρατικῆς αὐθαιρεσίας, ἰδίως σὲ καιροὺς «ἔκτακτης ἀνάγκης». Τὰ πρωτόκολλα τόσο τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (ΠΟΥ) ὅσο καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Πρόληψης καὶ Ἐλέγχου Νόσων (ECDC) εἶναι ξεκάθαρα. Δὲν ὑπάρχουν ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα μετάδοσης τοῦ Sars-Cov-2 μέσῳ τοῦ χειρισμοῦ σορῶν ἀποθανόντων προσώπων. Τὰ πορίσματα αὐτὰ ἔχει δεχτεῖ καὶ ὁ ΕΟΔΥ σὲ ἔκθεσή του, ἤδη ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2020. Ὅμως, ἡ ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας μὲ ἡμερομηνία 7/5/2020 (Δ1α/Γ.Π. οἴκ. 28951) περιέχει ἀντίθετες προβλέψεις… Μὲ ποιὸ σκεπτικὸ ὁ γενικὸς γραμματέας κ. Πρεζεράκος ὁρίζει ὅτι «τὸ φέρετρο τῶν θανόντων ἀπὸ λοίμωξη COVID-19 πρέπει νὰ εἶναι σφραγισμένο», ὅταν ὁ ΠΟΥ, τὸ ECDC καὶ ὁ ΕΟΔΥ προβλέπουν ὅτι μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἔκθεση τῆς σοροῦ γιὰ τοὺς πενθοῦντες; Καὶ γιατί χρειάστηκε νὰ ἐνταφιαστοῦν χιλιάδες νεκροὶ COVID-19 μέσα σὲ πλαστικοὺς σάκους ὅταν ἤδη ἀπὸ τὶς 4 Σεπτεμβρίου 2020 ὁ ΠΟΥ κάνει ρητὴ σύσταση νὰ «μὴ χρησιμοποιοῦνται σάκοι»;… Ἡ μόνη αἰτία τῆς νομοθέτησης πρωτοκόλλων γιὰ τὴν ταφὴ σορῶν ἀπὸ Covid-19 ἀντίστοιχων μὲ τοὺς θανάτους ἀπὸ λέπρα ἢ Ἔμπολα εἶναι ὁ ἐξουσιαστικὸς κυνισμὸς ἑνὸς κράτους ποὺ θέλει νὰ τρομοκρατεῖ τοὺς ὑπηκόους του καὶ νὰ κάνει ἀσκήσεις ἐπιβολῆς ὄχι μόνο μὲ πτώματα, ἀλλὰ καὶ μὲ (σφραγισμένα) φέρετρα».

Previous Article

Η νομιμότητα των εμβολιασμών και η αποτελεσματικότητα τους

Next Article

Προχωρούν έργα 13 εκατ. ευρώ για την Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Διαβάστε ακόμα