Ἐξωφρενικόν: Ἡ Οὐνία ἐκφράζει τὴν παγκόσμιον διάστασιν τῆς Ἐκκλησίας!

Share:

ΔΕΙΤΕ τί ἀντορθόδοξα ξεστόμισε ὁ οὐνίτης οὐκρανὸς ψευδοαρχιεπίσκοπος στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τί ἀπάντησε ὁ «δικός» μας: «Κατὰ τὴν Συνάντηση τῶν Ἀνατολικῶν Καθολικῶν Ἱεραρχῶν τῆς Εὐρώπης (Οὐνίτες), ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ Ρώμη στὶς 12-14 Σεπτεμβρίου, ὁ ἴδιος τόνισε: “Οἱ Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες ἔχουν τὴ θεολογική τους συμβολὴ στὴν παράδοση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, βοηθώντας την νὰ ἐκφράσει τὴν παγκόσμια διάστασή της. Ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ περιοριστεῖ μόνο στὴ λατινική της παράδοση”. Σχετικὰ μὲ τὸν οἰκουμενικὸ διάλογο μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀνέφερε πὼς οἱ “Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες προσφέρουν νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ πρωτείου τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ρώμης καὶ τῆς συνοδικότητας”. “Ταυτόχρονα, οἱ Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες”, δήλωσε ὁ ἴδιος ὁ Οὐνίτης Ἀρχιεπίσκοπος “προσφέρουν στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία νέες μορφὲς τῆς διακονίας τοῦ Πέτρου”. Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς UGCC πρότεινε ἐπίσης ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος νὰ ἀναθέσει σὲ μία μικτὴ ἐπιτροπὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἀνατολικῶν Καθολικῶν Ἐκκλησιῶν τὴν ἁρμοδιότητα νὰ “δώσουν νέα ὤθηση στὸν οἰκουμενικὸ διαλογο”» (Ἱστ. Κατάνυξη). Ὅταν ὁ θρασὺς οὐνίτης ζητοῦσε ἀπὸ τὸν ὑψηλὸ συνομιλητή του νὰ «ἐκφράσει τὴν παγκόσμια διάσταση τῆς Ἐκκλησίας» μέσῳ τῆς Οὐνίας, ἐκεῖνος ἀντὶ νὰ ἀντικρούσει τὰ ἀσεβῆ λεγόμενά του, δὲν ἔβγαλε ἄχνα, δείχνοντας προκλητικά, μὲ τὴ σιωπή του, ὅτι συμφωνεῖ μαζί του! Αὐτὸς εἶναι ὁ νομιζόμενος «πρῶτος ἄνευ ἴσων» τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἐπαναλαμβάνουμε τὴν τραγικὴ πρόβλεψή μας ὅτι ἡ φρικώδης «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἄρχισε στὴν Οὐκρανία!

Previous Article

Πατριάρχης και Αγιορείτες τελούν τον εσπερινό με Παπικούς

Next Article

Συνάντησις Βαρθολομαίου καὶ οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας!