Ἐπέμβασις τῆς Ἀστυνομίας εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου

Share:

Νέα ἐπέμβαση βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἀπὸ ἀστυνομικὲς δυνάμεις κατὰ τῆς κανονικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφι-γμένου Ἁγίου Ὄρους. Σύμφωνα μὲ καταγγελίες ποὺ μᾶς ἔγιναν οἱ 120 πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς βρίσκονται ἀποκλεισμένοι καὶ πάλι ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει ὁποιαδήποτε ἐπικοινωνία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τόσο μὲ τὸ ὑπόλοιπο Ἅγιον Ὄρος ὅσο καὶ μὲ τὸν κόσμο. Ἀπαγορεύεται ἡ πρόσβαση στὸν δρόμο, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Ἱ. Μονή, ἀλλὰ καὶ στὰ δασικὰ μονοπάτια. Ἐπίσης, ἡ Ἱ. Μονὴ εἶναι ἀποκλεισμένη καὶ ἀπὸ τὴν θάλασσα ἀπὸ τὸ Λιμενικὸ Σῶμα, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ πατέρες νὰ στεροῦνται ἀκόμα τροφίμων καὶ φαρμάκων μὲ ἐπακόλουθο νὰ κινδυνεύη ἡ ζωὴ τῶν γερόντων μοναχῶν. Μᾶς ἐνημέρωσαν ὅτι ἡ ὁμάδα τῶν Κατσουλιέριδων, τῶν ψευδοΕσφιγμενιτῶν, ἔχει μεταφέρει ἐργάτες, γιὰ νὰ μαζέψουν τὶς ἐλιὲς ἀπὸ τὰ κτήματα τῆς κανονικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ὅμως ἔτσι οἱ πατέρες κατὰ τὸν ἐπερχόμενον χειμώνα θὰ στερηθοῦν καὶ τῶν βασικῶν ἀγαθῶν, τοῦ λαδιοῦ καὶ τῆς ἐλιᾶς.

Τῇ παρουσίᾳ τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων καὶ τοῦ δικηγόρου τῶν ψευδοΕσφιγμενιτῶν κ. Διογένη Καραγιαννακίδη, νομικοῦ συμβούλου τῶν Κατσουλιέριδων, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ συντονίση τὴν ὅλη ἐπιχείρηση ἀπὸ νομικῆς πλευρᾶς, ἐργάτες προχωροῦν σὲ παράπλευρο χῶρο τῆς κανονικῆς Μονῆς στὴν θεμελίωση κτιρίου, ὥστε νὰ κατοχυρωθοῦν εὐρωπαϊκὰ κονδύλια ὕψους περίπου 2 ἑκατομμυρίων εὐρώ.

Δυστυχῶς τὴν ὥρα ποὺ τὸ αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀμφισβητεῖται ἀνοικτὰ ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἡ Ἱερὰ Κοινότητα καὶ οἱ ἀδελφότητες τῶν 19 Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σιωποῦν στὴν νέα ἐπέμβαση, ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ ἐκδιώξη τὴν κανονικὴ Ἱ. Μονὴ Ἐσφιγμένου ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος.

Previous Article

«Οἱ ψευδοεσφιγμενίτες σὲ συντονισμένη ἐπιχείρηση, ἔκλεψαν τὸ λάδι τῆς μονῆς μας»

Next Article

Τό ἀηδόνι ἀπεδήμησε