Ἐπέμβασις τῆς Ἀστυνομίας εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου

Share:

Μετὰ τὴν ἀστυνομοκρατίαν ποὺ ἐζήσαμεν εἰς τοὺς ἱεροὺς ναούς, διὰ τῆς ἐπεμβάσεως τῆς ἀστυνομίας θὰ λυθῆ καὶ τὸ ἕτερον ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «Politic.gr» τῆς 23ης Ἰουλίου 2020:

«Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης (23/7), ἡ Ἀστυνομία μπῆκε στὸ ἀγρόκτημα στὴν Ἱερισσὸ καὶ στὸ κονάκι στὰ Νέα Ρόδα καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν πρόσβαση σὲ κανένα.

Τὴν ἐπιχείρηση τῆς ἀστυνομίας ἔκαναν γνωστὴ οἱ ζηλωτὲς ποὺ βρίσκονται στὴ Μονὴ Ἐσφιγμένου, ἀναφέροντας τὰ ἑξῆς:

«Σήμερα οἱ 3 μοναχοὶ τῆς νέας ψευδὸ-ἀδελφότητας τῆς Ἐσφιγμένου διορισμένοι ἐν μιᾷ νυκτὶ κατέλαβαν τὸ κτῆμα στὴν Ἱερισσό.

Μετὰ ἀπὸ Εὐρωπαϊκὰ καὶ Ἐθνικὰ Ἁγιορείτικα κονδύλια, τραπεζικοὺς λογαριασμούς, ἀκίνητα σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη, τρακτέρ, ὀχήματα καὶ κάθε τι ποὺ ἦταν πηγὴ ἐσόδων στὴν ἀδελφότητά μας (ποὺ ἀριθμεῖ 110 μοναχούς), τώρα ἀνήκει καὶ ἐλπίζουμε νὰ φτάνει νὰ ταΐζει τὰ “ταπεινὰ καὶ γεμάτα Χριστιανικὴ ἀγάπη” στόματα τῶν 3 μοναχῶν τῆς νέας ψευδὸ-Ἐσφιγμένου.

Ἂν δὲν ἔχουν χορτάσει τὸ μόνο ποὺ ἔχει μείνει πιὰ νὰ πάρουν, εἶναι οἱ ψυχές μας.

Οἱ σημερινὲς ἐξελίξεις μᾶς θέτουν ἀβίαστα τὸν ἑξῆς προβληματισμό: ἆραγε ἡ ὁμάδα τῶν ψευδοεσφιγμενιτῶν ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὄρος, γιὰ νὰ μιμηθεῖ τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν πραότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τὴν ἁρπακτικότητα καὶ τὴν ἀπληστία κάποιων; Σήμερα ἡ νεότερη ἱστορία τοῦ Ἁγίου  Ὄρους θὰ γράψει μὲ μελανὰ γράμματα τὸ ἑξῆς πρωτοφανές, μοναχοὶ νὰ ἁρπάζουν καὶ νὰ σφετερίζονται ἄλλης μονῆς  περιουσιακὰ στοιχεῖα ὑπὸ τὴν πρόφαση τῆς ἀποκατάστασης τῆς νομιμότητας! Ὁποία πτώση τους! Ὁποία κατάντια τους! Εὐχόμαστε εἰλικρινῆ μετάνοια στοὺς ἅρπαγες καθότι ἡ πράξη τους θὰ μείνει στοὺς αἰῶνες στιγματισμένη καὶ καταδικασμένη…».

Λίγο ἀργότερα, οἱ ζηλωτὲς ποὺ βρίσκονται στὴ Μονὴ Ἐσφιγμένου ἐξέδωσαν καὶ νέα ἐνημέρωση, ἡ ὁποία ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:

«Ἀμέσως μετὰ τὴν ἁρπαγὴ τοῦ κτήματός μας στὴν Ἱερισσὸ … μᾶς πῆραν καὶ τὸ κονάκι στὰ Νέα Ρόδα. Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ βάλλεται ὁ Χριστιανικὸς κόσμος στὴν γείτονα χώρα εἶναι ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ νὰ συμβαίνουν αὐτὰ ἐναντίον Χριστιανῶν ἐντὸς Ἑλλάδας».

Previous Article

Ἡ Κυβέρνησις καταπιέζει τὴν Ἐκκλησίαν

Next Article

Ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ μας εἰς τὸν ἱερόν Δεκαπενταύγουστον

Διαβάστε ακόμα