Ἐπένδυσις ἡ ἐκπαίδευσις τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθερώσεως!

Share:

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ διαπαιδαγώγηση εἶναι πιὰ νόμος τοῦ κράτους καὶ θὰ ἐφαρμοστεῖ ἀπὸ τὴν προσεχῆ σχολικὴ χρονιὰ στὰ σχολεῖα, ἀκόμα καὶ στὰ νηπιαγωγεῖα! Ἡ «ἐθνοσωτήριος» κυβέρνησή μας ὑλοποίησε σχετικὴ προεκλογικὴ ἐξαγγελία τοῦ κ. Κ. Μητσοτάκη. Δεῖτε τί εἶχε τάξει: «Ἡ ἐπένδυση γιὰ τὸ μέλλον, γιὰ τὴν ἑπόμενη γενιά, εἶναι ἡ ὑποχρεωτικὴ ἔνταξη τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, στὰ σχολεῖα. Ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν τὰ παιδιά μας νὰ εἶναι σωστὰ ἐνημερωμένα, νὰ μὴ εἶναι θύματα προκαταλήψεων καὶ νὰ μποροῦν καὶ αὐτὰ μὲ τὸν τρόπο τους νὰ διαχειρίζονται τὶς δικές τους σεξουαλικὲς προτιμήσεις μὲ τρόπο ποὺ δὲν θὰ τὰ κάνει νὰ αἰσθάνονται ἐνοχικὰ» (Πηγή: alfavita.gr)! Καλὰ διαβάσατε: ὁ Πρωθυπουργός «μας» μᾶς εἶχε προαναγγείλει μὲ ποιὸ τρόπο θὰ «διαχειρίζονται» τὰ παιδιά μας «τὶς δικές τους σεξουαλικὲς προτιμήσεις» καὶ μάλιστα «μὲ τρόπο ποὺ δὲν θὰ τὰ κάνει νὰ αἰσθάνονται ἐνοχικά». Μὲ ἁπλὰ λόγια, μᾶς εἶπε ὅτι τὸ ὀλέθριο αὐτὸ μάθημα, θὰ «ξυπνᾶ» στὰ παιδιά μας τὸ πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τὸ ὁποῖο θὰ τὸ ἱκανοποιοῦν, κατὰ τρόπον ὥστε νὰ μὴ ἔχουν ἐνοχές! Παρ’ ὅλα αὐτὰ βρέθηκαν χριστιανικὰ χέρια, τὰ ὁποῖα ψήφισαν τὸ τέλος τῆς ἀθῳότητας τῶν παιδιῶν μας!

Previous Article

Καταδικάζεται η περιφορά επιταφίου, αλλά επιτρέπεται o… θαυμασμός σιντριβανιών!

Next Article

Στον Ερντογάν το κλειδί της απόφασης για το Ναό της Αγίας Σοφίας