Ἐπέτρεψεν ἡ ΔΙΣ ἕφοδον ἀστυνομικῶν εἰς Ἱ. Ναόν;

Share:

Ὁ Ὑπ. Ὑγείας, ἀλλὰ καὶ ὁ Δημοσίας Τάξεως ποὺ πηγαίνουν μόνον τὸ Πάσχα εἰς τὴν ἐκκλησίαν, διὰ νὰ πείσουν τὸν λαὸν διὰ τὴν «εὐσέβειάν» των… δὲν πρόκειται νὰ πληρώσουν πρόστιμον… Μήπως αὐτὴ ἡ Κυβέρνησις δὲν συνέλαβεν ἀδυνάμους γραίας ποὺ ἐπώλουν τὸ ἐργόχειρόν των ἄνευ ἀδείας εἰς λαϊκὴν ἀγοράν; Ἡ ΔΙΣ εἶναι βεβαίως εἰς τὸ «πλευρὸν» τοῦ κράτους… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «pronews.gr» τῆς 17ης Ἰανουαρίου 2022:

«Συνεχίζουν οἱ ἀρχὲς ἀσφαλείας τὸ κυνήγι τῶν πολιτῶν μὲ ἀφορμὴ τὰ μέτρα COVID, ἰδιαίτερα μετὰ τὶς παραινέσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας Θάνου Πλεύρη, ὁ ὁποῖος συνέστησε στοὺς ἀστυνομικοὺς νὰ «κάνουν τὴν δουλειά τους»… Ἔτσι οἱ ἀρχὲς καὶ ὕστερα ἀπὸ «καταγγελία», ἄγνωστου ἐπέβαλαν ἐξοντωτικὰ πρόστιμα σὲ δύο πιστοὺς καὶ ἕνα ἱερέα σὲ ἐκκλησία τῆς Ἠμαθίας. Μετὰ τὸ τηλεφώνημα τοῦ ἀγνώστου, κινητοποιήθηκαν ἄμεσα οἱ ἀρχὲς καὶ ἔφτασαν στὴν ἐκκλησία, ὅπου διαπίστωσαν εἴσοδο δύο ὁλόκληρων πιστῶν στὴν ἐκκλησία χωρὶς τὰ «προβλεπόμενα πιστοποιητικὰ» ἐνόψει τῆς κυριακάτικης θείας λειτουργίας. Ἔτσι οἱ ἀστυνομικοὶ καὶ δρώντας ἀκαριαῖα ἐπέβαλαν πρόστιμο 300 εὐρὼ στὸν καθένα ἀπὸ τοὺς δύο πιστοὺς καὶ στὸν ἱερέα τὸ μεγάλο “μπόνους” τῶν 1.500 εὐρώ».

Previous Article

Το «διαβολικό σχέδιο» των ΗΠΑ: Θέλουν να σύρουν τη Ρωσία σε πόλεμο με Ουκρανία

Next Article

Ερωτήσεις που ζητούν απαντήσεις την εποχή του κορονοϊού