«Ἐπίγειοι Ἄγγελοι»…

Share:

Τὴν 1ην Ἰανουαρίου ὁ Ἐπίσκοπος Βερενίκης (Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας) κ. Χρυσόστομος ἐλειτούργησεν εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. Ὅσα εἶπεν ἐκφράζουν τὴν σύγχρονον αὐτοσυν­ειδησίαν πλείστων Ἱε­ραρχῶν… Ἆραγε, διατί ὁ μαθητὴς τοῦ Ἀββᾶ Παμβώ, ὅσιος Ἀμμώνιος, ἔκοψε τὸ αὐτὶ του, διὰ νὰ ἀποφύγη τὴν Ἀρχιερωσύνην; Τέλος, ἀπορία προκαλεῖ ἡ «χειροθεσία γυναικῶν»… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ δελτίον τύπου:

«…ὁ ἐπίσκοπος ἰδιαίτερα συγκινημένος εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «…Δοξάζω τὸ Θεὸ γιὰ τὸ ἔλεός του, οὐδέποτε πίστευα πὼς θὰ ἀξιωθῶ νὰ φτάσω σὲ ἕνα τόσο μεγάλο μυστήριο, σὲ μία τέτοια ἀνωτάτη θέση. Ἄρα ὁ Θεὸς δὲν παραβλέπει. Πέρασα πολλά, βασανίστηκα πολὺ ἐπὶ τῶν κυμάτων, ἀλλὰ τώρα ἀργά, σιγανά, μπαίνω στὸ λιμάνι τοῦ Θεοῦ… Νὰ εὐχαριστήσω ἐκ βάθους ψυχῆς τὸν παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο γιὰ τὴν ἀγάπη του, νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο γιὰ τὴν στοργή του, νὰ εὐχαριστήσω μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς καρδιᾶς μου τὸν μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ποὺ ὅπως εἶπα στὴν ἡμέρα τῆς χειροτονίας μου εἶναι οὐράνιοι ἄνθρωποι καὶ ἐπίγειοι ἄγγελοι…»…μὲ εὐλογία καὶ ἄδεια τοῦ ποιμενάρχου τῶν Ἀθηνῶν, Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, ὁ ἐπίσκοπος Χρυσόστομος χειροθέτησε διὰ ἐκκλησιαστικὴ διακονία τὴν πρεσβυτέρα Αἰκατερίνη – Ἀθανασία Κολοκυθᾶ, τὴν Βαΐα Καρούτσου καὶ τὴν Εὐσταθία Τασούλα…».

Previous Article

Ὁ Ἀλεξανδρείας ἐπιμένει εἰς Πανορθόδοξον

Next Article

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΤΕΕΣ με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄