Ἐπίθεσις τοῦ Φαναρίου εἰς ἱεραπόστολον

Share:

Ἐθίγη ὁ Διευθυντὴς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας Θεοφ. Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος ἀπὸ τὰ ὅσα ἔγραψεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, δηλ. ὅτι ἡ στήριξις ἀπὸ Φανάρι, Ἀθήνας καὶ Λευκωσίαν εἶναι μόνον εἰς τὰ λόγια, καὶ ἐδημοσίευσεν ἄκρως ἐπικριτικὸν κείμενον, εἰς τὸ ὁποῖον φθάνει νὰ ἀφήνη αἰχμὰς ἀκόμη καὶ διὰ τὴν χειροτονίαν τῶν ταλαιπώρων ἀφρικανῶν! Διατί ἐθίγη μόνον αὐτὸς καὶ ὄχι καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἢ ὁ Δημητριάδος ἢ ὁ Κύπρου κ.λπ.; Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὀφείλουν ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουν εἶναι ὅτι οἱ ἱεραπόστολοι ἔχουν δίκαιον ὅ,τιδήποτε καὶ ἂν ἀπαιτοῦν καὶ χρειάζονται ἀμέριστον στήριξιν, αὐτὴν μάλιστα   τὴν   δύσκολον   στι­γμήν, καὶ ὄχι νὰ δέχωνται ὀνειδισμούς! Ἔχει ὑπηρετήσει ὁ Θεοφιλέστατος εἰς Ἀφρικήν; Θὰ ἦτο πρόθυμος νὰ ἀνταλλάξη τὸ ἄνετον γραφεῖον του μὲ ἐκεῖνον τοῦ Σεβασμιωτάτου; Ἤ μήπως ἱεραποστολή του εἶναι νὰ ἐκδίδη βιβλία τοῦ παπικοῦ Jean Danielou καὶ νὰ φέρουν ἀπὸ τὴν Βενετίαν πλαστὰ ὀστᾶ ὡς «λείψανον τῆς Ἁγ. Ἑλένης»; Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ κείμενόν του:

«Δυστυχῶς, ἀδελφὸς Ἀρχιερεύς, ποὺ ἐργάζεται στὸν ἱεραποστολικὸ χῶρο τῆς Ἀφρικῆς, ἔχει μία ἄλλη θεώρηση (προσωπικὴ ἄποψη) γιὰ τὰ ἱεραποστολικὰ πράγματα σὲ τέτοιο ἀλλοιωμένο βαθμὸ ποὺ νὰ θεωρεῖ, ὅταν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ ἡμερολόγια, σύλλογοι, φίλοι, γνωστοί, ἱστοσελίδες, ἔχουν γεμίσει μὲ ἀριθμοὺς λογαριασμῶν γιὰ τὴν ἱεραποστολή, ὅτι ἡ μὴ ἀποστολὴ τῶν ἐπιδομάτων τῶν ἰθαγενῶν ἱερέων στὴν Ἀφρικὴ γιὰ 2 χρόνια εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀντικανονικὴ ἐπέλαση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στὴν Ἀφρική… Τότε δὲν προβληματίζει τὸν Σεβασμιώτατο ἡ ποιότητα καὶ τὸ ἦθος τῶν ἰθαγενῶν Κληρικῶν ποὺ χειροτονήθηκαν;…

ΚΑΝΕΤΕ τὸ ΛΑΘΟΣ νὰ ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ τὸ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ, τοὺς ΚΑΡΠΟΥΣ καὶ τὴν ΔΟΞΑ του, μὲ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ «ΔΟΥΝΑΙ καὶ ΛΑΒΕΙΝ» ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τὸν ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟ σας ΚΛΗΡΟ. Τὸν ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ. ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ, ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΤΕ ΜΟΝΟ γιὰ ΧΡΗΜΑΤΑ, τὸν ΚΟΠΟ ΚΑΘΕ ΤΑΠΕΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ ποὺ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ στὴν ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ. Καὶ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΚΟ στὸ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΕ ΚΑΚΩΣ τὴν ΦΥΣΗ του».

Previous Article

Ἐκοιμήθη ὁ μητροπολίτης πρώην Ἠλείας Γερμανός

Next Article

Προκλητικαὶ ἐνέργειαι