Ἐπίθεσις ἀναρχικῶν- ἀποκρυφιστῶν εἰς Ἱερὸν Ναόν!

Share:

ΝΕΑ ἐπίθεση σὲ Ἱερὸ Ναὸ πρὶν λίγο καιρό, αὐτὴ τὴ φορά ἀπὸ ἀναρχικοὺς ἀποκρυφιστές. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Εἰκόνες βανδαλισμοῦ στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Μελετίου στὰ Σεπόλια ἀντίκρυσαν τὸ πρωὶ οἱ περίοικοι καὶ ἡ ἀπάντηση γιὰ τὸ ποιὸς εὐθύνεται γιὰ τὶς πράξεις αὐτὲς ἦρθε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο. Σὲ ἱστοσελίδα τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου ἀναρτήθηκε προκήρυξη ἀπὸ τὴν ὁμάδα “Πυρήνας Ἀναρχικῶν Μαγισσῶν”, ποὺ ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὸν βανδαλισμό. Στὸ κείμενο ἀναφέρεται πὼς ἡ ἐπιχείρηση ἔγινε μετὰ τὴν ἐπέμβαση τῆς Ἀστυνομίας στὶς καταλήψεις στὰ Ἐξάρχεια “σὲ ἕνα χῶρο αὐτοῦ τοῦ μισογυνικοῦ κρατικοῦ θεσμοῦ ποὺ λέγεται ἐκκλησία”. “Καταστρέψαμε μὲ σπρέι πολλὲς ἀπὸ τὶς εὐλογημένες εἰκόνες”, ἀναφέρεται στὸ κείμενο, ὅπου ἐπίσης γίνεται λόγος γιὰ “τὶς συντρόφισσες στὸ Μεξικὸ ποὺ ἐπιτέθηκαν σὲ δεκάδες καπιταλιστικοὺς στόχους, ὡς μία μικρὴ μόνο ἀπάντηση στὸ βιασμὸ τῆς 17χρονης ἀδερφῆς μας ἀπὸ τέσσερις μπάτσους” » (Ἱστ. Tribune.gr)! Κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας, οἱ ἀνίεροι δράστες δὲν εἶναι ἁπλὰ ἀναρχικοί, ἀλλὰ ἀνήκουν στοὺς ἀποκρυφιστικοὺς – νεοπαγανιστικοὺς κύκλους. Αὐτὸ φανερώνει ἡ «ὑπογραφή» τους: «Ἀναρχικὲς Μάγισσες». Εἶναι ἄλλωστε γνωστὸ τὸ δαιμονικὸ μῖσος τῶν ἀποκρυφιστῶν καὶ κύρια τῶν νεοπαγανιστῶν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἡμῶν τῶν χριστιανῶν. Ἡ κλιμάκωση τῶν ἐπιθέσεων κατὰ Ἱερῶν Ναῶν, πρέπει νὰ μᾶς δημιουργεῖ ἀνησυχία!

Previous Article

Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγ. Νεκταρίου

Next Article

Η αγάπη κάμπτει τους εχθρους