Ἐπίσημος συνάντησις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μὲ τὴν «ἀρχιεπίσκοπον τῆς ἐκκλησίας τῆς Σουηδίας»!

Share:

Ο ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΟΣ καὶ αὐτοπροβαλλόμενος «πρῶτος ἄνευ ἴσων» στὴν Ὀρθοδοξία, Πατρ. Βαρθολομαῖος, φαίνεται ὅτι ἀπέβαλε καὶ τὸ τελευταῖο ἴχνος δισταγμοῦ, γιὰ τὸ ἂν ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μοναδικὴ καὶ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὅπου πάει καὶ ὅπου σταθεῖ ἐναγκαλίζεται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ διακηρύσσει μὲ στεντόρεια φωνὴ τὴν «ἐκκλησιαστικότητα» τῶν αἱρετικῶν. Ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα κατορθώματά του ἡ συνάντησή του μὲ τὴν αἱρετικὴ προτεστάντισσα «Ἀρχιεπισκοπίνα»  τῆς «ἐκκλησίας τῆς Σουηδίας» Antje Jackelen. Εἶχε μακρὰ συνομιλία, συνέφαγαν, ὑπέγραψαν κοινὸ ἀνακοινωθὲν γιὰ «τὴ σωτηρία τοῦ περιβάλλοντος» (σ.σ. τὴ γνωστὴ «καραμέλα» τῶν νεοταξιτῶν) καὶ στὸ τέλος φωτογραφήθηκαν, προφανῶς νὰ μάθει ὁ κόσμος καὶ ἰδιαίτερα ὁ ὀρθόδοξος, πὼς ὁ «πάπας τῆς Ἀνατολῆς», ἀποφάσισε, χωρὶς αὐτὸν γι’ αὐτόν, ὅτι οἱ ἀμετανόητοι αἱρετικοὶ προτεστάντες, οἱ σαφέστατα καταδικασμένοι ἀπὸ τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (787), ὡς εἰκονομάχοι καὶ ἁγιομάχοι, εἶναι «ἐκκλησία». Μὲ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν «Ἀρχιεπισκοπίνα» ἀναγνώρισε ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, τὴν ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν. Κι αὐτὸ διότι ἡ συνάντηση μαζί της δὲν ἦταν ἰδιωτική, ἀλλὰ ἐπίσημη,  θεσμική, συνάντηση ἀρχηγῶν «ἐκκλησιῶν»! Τὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα: ὁ κατήφορος τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ ἐπιταχύνεται καὶ τὸ βάραθρο τῆς καταστροφῆς εἶναι δυστυχῶς ὁρατό!

Previous Article

Καταγγελία διὰ «ὠνητὲς ἀρχαιρεσίες»;

Next Article

Ἕτοιμον πρὸς χρῆσιν τὸ πρῶτον ἀποτεφρωτήριον εἰς τὴν Πατρίδα μας!

Διαβάστε ακόμα