Ἐπίσκοπος ἐντάσσει τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὰς «τρεῖς μονοθεϊστικὰς θρησκείας»!

Share:

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διδάσκει ὀρθόδοξη Θεολογία; Ἀμφιβάλλουμε, διαβάζοντας πρόσφατο ἄρθρο τοῦ «ἁγίου» Περγάμου κ. Ἰωάννου, περὶ τῆς «ἀνάγκης τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων» καὶ ἐντάσσοντας τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στὶς «τρεῖς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες». Τὸ ἀντιαιρετικὸ Γραφεῖο τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς σχολίασε ὡς ἑξῆς τὰ γραφόμενά του: «Ἐδῶ μᾶς ἐκπλήσσει τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος παρουσιάζεται ὡς ἕνας οὐδέτερος παρατηρητὴς καὶ ἐρευνητὴς τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ὡσὰν νὰ ἦταν κάποιος “ἀμερόληπτος θρησκειολόγος”, τηρώντας ἴσες ἀποστάσεις καὶ ἀπὸ τὶς τρεῖς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, θέτει τὸν προβληματισμό, περὶ τοῦ τί εἶναι ἡ ἀλήθεια. Τοποθετεῖ τὴν Ἁγία Γραφὴ στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὸ Κοράνιο καὶ τὶς δαιμονικὲς “ἀποκαλύψεις” τοῦ Μωάμεθ καὶ ἀποδέχεται, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι καὶ οἱ τρεῖς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες λατρεύουν τὸν ἴδιο Θεό, ὁ Ὁποῖος ἀποκαλύφτηκε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τὸ Κοράνιο. Καὶ τὸ χειρότερο: ἀναγνωρίζει ὅτι ὑπάρχουν “ἀλήθειες” καὶ στὶς δύο ἄλλες μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, παραβλέποντας τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Ἰουδαϊσμὸς σήμερα θεωρεῖ ὡς ἱερὰ κείμενα κατὰ κύριο λόγο τὸ σατανικὸ Ταλμοὺδ καὶ τὴν Καμπάλα!»! Ἡ ἴδια ἔκπληξη διακατέχει καὶ ἐμᾶς!

Previous Article

Διατί ἐνεβολιάσθη μὲ τὸ κινεζικόν;

Next Article

Περὶ τῆς διαφορᾶς πίστεως μὲ τὸν παν. Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.