Ἐπιστολή πρός τήν Ἐξοχωτάτη ΠτΔ!

Share:

Ἔχω τὴν τιμή, ὡς ἐνεργὸς πολίτης τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, νὰ ἀπευθυνθῶ στὴ Θρακιώτικη Προσωπικότητά Σας γιὰ τὸ ἀκόλουθο διαχρονικὸ αἴτημά μας καὶ πιστεύω ὅλου τοῦ ὅπου Γῆς Ἑλληνισμοῦ.

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ πέρασαν ἀπὸ τὴν Ἐθνέγερση τοῦ 1821 καὶ οἱ καθ’ὕλην ὑπόχρεοι (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος) ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ Ἐθνικῆς Σημασίας «Τάμα τοῦ Ἔθνους» ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀνέγερση περικαλλοῦς Ναοῦ σὲ οἰκόπεδο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τοῦ Ἀρχιστρατήγου τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Θεοδώρου Κολοκοτρώνη μετὰ ἀπὸ Εἰσήγηση τοῦ Ἀνεπανάληπτου Κυβερνήτη τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια στὴν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση τῆς 31.7.1829! Τὸ Τάμα εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Χριστό μας.

Ἀντίθετα μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς βρέθηκε τὸ οἰκόπεδο γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους καὶ ἡ μισθοδοσία τοῦ Ἰμάμη καὶ ἡ συντήρηση τοῦ κτιρίου εἰς βάρος τοῦ Τακτικοῦ Προϋπολογισμοῦ!! Ὄνειδος!!

Ἡ 7/ετία ἐνήργησε Πανελλήνιο Ἔρανο, ποὺ ἀπέδωσε τεράστια ποσά γιὰ τὸν Ἱερὸ σκοπό, ἀλλὰ φαγώθηκαν ἀπὸ ἐπιτήδειους! Πρὸς τοῦτο ὑπάρχει αἴτηση ἐρεύνης ἀπὸ πολίτες στὸν Ἄρειο Πάγο (ἀριθ. Δικ. 5287/7.10.2014). Ἀλλὰ καὶ κεῖ «σκάλωσε» ἡ ὑπόθεση!

Ὁ προκάτοχός Σας κ. Προκόπης Παυλόπουλος οὐδὲν ἔπραξε ἐπὶ τοῦ προκειμένου.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ προστρέχουμε στὴν δυναμικὴ Θρακιώτικη Προσωπικότητά Σας γιὰ σχετικὴ Ἔρευνα, ὡς πρώην Ἀνωτάτη Δικαστικὸς γιὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ Δικαίου, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς Ἐπετειακὲς Ἐκδηλώσεις «κωμωδίας» στὴν μνήμη τῶν Πρωτεργατῶν τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ μας.

Ἐν ἀναμονῇ ἀπαντήσεώς Σας

Μὲ πολλὴ ἐκτίμηση

Καὶ πατριωτικοὺς χαιρετισμοὺς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΟΣ

Previous Article

Οι Μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Έλληνες πολίτες και Ευρωπαίοι πολίτες

Next Article

Επιτέλους το Πολιτικό σύστημα θα ξυπνήσει, η Θράκη κινδυνεύει!