Ἐπιστολή συμπαράστασης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας πρός τόν Οἰκ. Πατριάρχη

Share:

Προς την Α.Θ. Μακαριότητα

τον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην

Κύριον Κύριον Βαρθολομαίον

εις Κωνσταντινούπολιν

 

Παναγιιώτατε,

Μετά συνοχής καρδίας παρακολουθούμεν την μεγάλην δοκιμασίαν των διαβιούντων εν Τουρκία συνεπεία του προσφάτου ισχυροτάτου καταστροφικού σεισμού.

Ου παυόμεθα δεόμενοι όπως ο Θεός των οικτιρμών και της παρακλήσεως ανακουφίζη και παρηγορή τους εν χαλεπαίς συμφοραίς και θλίψεσιν δοκιμαζομένους αδελφούς ημών και καθοδηγή τας Υμετέρας σκέψεις και ενεργείας προς στήριξιν και ενίσχυσιν αυτών.

Μετ’  εξαιρέτου τιμής και ειλικρινούς πάντοτε αγάπης εν Χριστώ τω Σωτήρι ημών

Εν Τιράνοις τη 6η Φεβρουαρίου 2023

Ο Τιράνων Αναστάσιος

 

Previous Article

Ἀμερικῆς: «Ἁγιογραφημένο ἀπὸ ἕνα Ἀθωνίτη, κατάλληλο σκηνικὸ γιὰ τὶς οἰκουμενιστικὲς προσευχές μας»!

Next Article

Χορηγείται και η Ελληνική ιθαγένεια στους Έλληνες Σαρακατσαναίους που διαμένουν μόνιμα στη Βουλγαρία