Ἐπιστολὴ Σεβ. Λαρίσης

Share:

Λάρισα, 23 Ἰουνίου 2023

Πρὸς Τὸ Σωματεῖο μὲ τὴν ἐπωνυμία:

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ (Π.Ο.Ε.)», ποὺ ἑδρεύει στὴν Ἀθήνα, ὁδὸς Κάνιγγος ἀριθμ. 10, ὅπως νόμιμα ἐκπροσωπεῖται.

Κοινοποίηση:

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁδὸς Ἰασίου ἀρ. 1, Ἀθήνα.

Στὴν τελευταία μου ἐπιστολὴ πρὸς ἐσᾶς, μὲ ἡμερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2022, σᾶς ἔγραφα σαφῶς καὶ κατηγορηματικῶς: «Μετὰ τὴν δημοσίευση τῆς ἀπὸ 7-8-2022 ἐπιστολῆς μου, τόσο στὴν ἠλεκτρονικὴ ὅσο καὶ στὴν ἔντυπη ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας σας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκ μέρους σας αἴτηση συγγνώμης γιὰ τὰ ὅσα συκοφαντικὰ καὶ ψευδῆ, κατὰ δήλωσή σας ἀκουσίως, ἀνεγράφησαν κατ’ ἐμοῦ, σπεύδω νὰ δηλώσω ὅτι κατ’ ἀρχὰς ἀποδέχομαι τὴν ὑποβληθεῖσα συγγνώμη. Ἐπειδὴ ὅμως, ὅπως ὁμολογεῖτε, δυσκολεύεστε νὰ κατανοήσετε καὶ γι’ αὐτὸ παρεξηγεῖτε τὰ τῶν πράξεών μου στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μου εὐθύνης, πρὸς ἀποφυγὴ προστριβῶν στὸ μέλλον καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχω τὴν πολυτέλεια τοῦ χρόνου, ὥστε νὰ τὸν κατασπαταλῶ σὲ ἀνούσια ἀλληλογραφία, δὲν ἐπιτρέπεται ἐφ’ ἑξῆς νὰ δημοσιεύσετε τὸ ὅ,τιδήποτε, καλὸ ἢ κακό, θετικὸ ἢ ἀποθετικό, ἐπαινετικὸ ἢ ἐπικριτικό, γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου καὶ τὸν Μητροπολίτη της».

Παρὰ ταῦτα στὸ φύλλο 2452/16-6-2023 τοῦ ἑβδομαδιαίου ὀργάνου σας (βλέπετε ὅτι σᾶς σέβομαι τόσο ποὺ δὲν τὸ ἀποκαλῶ φυλλάδα), τολμήσατε νὰ ἀναδημοσιεύσετε σχόλιο γιὰ τὸ νέο τέμπλο τοῦ νέου Κοιμητηρίου Λάρισας, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιχειρεῖται νὰ δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι ὑπῆρξε ἀναστάτωση στὴ Λάρισα γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ ἑτοιμόρροπου καὶ προβληματικοῦ παλαιοῦ τέμπλου, θεωρώντας μάλιστα πὼς ὅ,τι ἔγινε, ἔγινε ὡς «παπικό» (!!!). Ἐπειδὴ ἔχετε ἀποδεχθεῖ μὲ δήλωσή σας στὸ φύλλο ἐκεῖνο ποὺ μοῦ ζητούσατε συγγνώμη, ὅτι δὲν κατανοεῖτε κάποια (θὰ ἔλεγα τὰ περισσότερα) ἀπὸ ὅσα πράττω στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μου εὐθύνης κι ἐπειδὴ τολμᾶτε, ἔστω καλυπτόμενοι πίσω ἀπὸ ἀναδημοσίευση, νὰ δημιουργεῖτε θολὲς ἐντυπώσεις (βλέπετε ὅτι σᾶς σέβομαι τόσο ποὺ δὲν γράφω ὅτι συκοφαντεῖτε καὶ ψεύδεστε), καταδέχομαι νὰ χάσω μαζί σας τὸν πολύτιμο χρόνο μου, προκειμένου νὰ ἐξηγήσω τὰ αὐτονόητα καὶ νὰ σᾶς γνωρίσω ὅσα ἀγνοεῖτε, ἢ κάνετε ὅτι ἀγνοεῖτε.

Ξεκινῶ ἀπὸ τὴ φράση σας: «Παραθέτομεν ἀποκαλύψεις τῆς ἐγκρίτου, ἱστορικῆς καὶ ἀγωνιστικῆς ἐφημερίδος «ΑΓΩΝΑΣ»(…)». Μάθετε λοιπὸν (ἂν καὶ πιθανολογῶ ὅτι τὸ γνωρίζετε) πὼς ὁ ἐκδότης τῆς ἐφημερίδας αὐτῆς ἔχει καταδικαστεῖ ἀμετάκλητα μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθ. 492/2015 Ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμιση ἐναντίον τοῦ μακαριστοῦ Προκατόχου μου Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κυροῦ Ἰγνατίου καὶ ἔχει ἐπιδικαστεῖ σὲ βάρος του καὶ ὑπὲρ τοῦ μακαριστοῦ, ἀποζημίωση ποσοῦ ὕψους 30.000 € νομιμότοκα ἀπὸ τὴν ἐπίδοση τῆς ἀγωγῆς. Τὰ χρήματα αὐτὰ ὁ μακαριστὸς Ἰγνάτιος ποτὲ δὲν τὰ διεκδίκησε, παρὰ ταῦτα ὁ καταδικασμένος συχνὰ πυκνὰ γράφει ὅτι ὁ μακαριστὸς προκάτοχός μου ἐπιδίωξε νὰ πάρει τὰ σπίτια πτωχῶν ἀνθρώπων, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ καταδικασμένος σὲ καμία περίπτωση στὴ Λάρισα δὲν λογίζεται πτωχός. Τὰ συμπεράσματα στὴν κρίση κάθε καλοπροαίρετου.

Συνεχίζω μὲ τὴν ἀναφορὰ στὸ γεγονὸς τῆς ἀντικατάστασης τοῦ τέμπλου καὶ ἔρχομαι νὰ ἀναιρέσω τὸ πρῶτο ψέμα, ὅτι τοποθετήθηκε ἕνα «κάγκελο» ἀπὸ εὐτελὲς ὑλικὸ MDF. Τοποθετήθηκε θωράκιο ἱκανοῦ πάχους ξυλόγλυπτο, κατασκευασμένο ἀπὸ φλαμούρι. Μπορεῖ νὰ μὴν ἐπιδιώξαμε βαθὺ σκάλισμα – καὶ τοῦτο γιὰ νὰ εἶναι εὐκολότερη ἡ περιποίηση τῶν θωρακίων – ἐπιδιώξαμε ὅμως, εὐπρεπὲς ὑλικὸ καὶ δὴ ξύλο, ὥστε νὰ εἶναι ἀντοχῆς.

Δεύτερο ψέμα, τὸ ὅτι ἀφαιρέθηκε χειροποίητο σκαλιστὸ τέμπλο μαζὶ μὲ βυζαντινὲς εἰκόνες. Τὸ τέμπλο ποὺ ἀφαιρέθηκε δὲν ἦταν χειροποίητο, ἀλλὰ μηχανῆς (πρέσας), δὲν κατασκευάστηκε γιὰ τὸν Ναὸ τοῦ νέου Κοιμητηρίου, ἀλλὰ τοποθετήθηκε πρόχειρα, προφανῶς γιατί εἶχε παραγγελθεῖ γιὰ ἀλλοῦ καὶ ἀκυρώθηκε ἡ παραγγελία. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν τὸ παλιὸ τέμπλο νὰ μὴν ἐφαρμόζει στὶς διαστάσεις τοῦ χώρου, νὰ στηρίζεται σὲ τακάκια κάτω ἀπὸ τὸ πλατύσκαλο τῆς Ὡραίας Πύλης, νὰ μὴν ἔχει κἄν στηριχθεῖ σωστὰ στὸν τοῖχο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ταλαντώνεται καὶ νὰ εἶναι ἐπίφοβο νὰ πέσει πρὸς τὸ κεντρικὸ τμῆμα τοῦ Ναοῦ. Τὸ πρόβλημα ἔγινε ἐντονότερο μετὰ τὴν ἀφαίρεση τῆς σκαλωσιᾶς, ἡ ὁποία ἐν μέρει τὸ συγκρατοῦσε. Ἀπόδειξη τῶν ταλαντώσεων εἶναι δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ στοὺς τοίχους τοῦ Ἱεροῦ, στὰ σημεῖα ὅπου ἀκουμποῦσε τὸ τέμπλο, τὰ γδαρσίματα καὶ τὸ ξύσιμο στὸ σοβά. Ὑπῆρχε λοιπόν, σοβαρὸς κίνδυνος ἀπὸ τὴν ἀστάθεια καὶ τὴν κακοτεχνία τοῦ παλαιοῦ τέμπλου, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου πήραμε τὴν ἀπόφαση νὰ ἀντικατασταθεῖ, γιατί δὲν γινόταν ἀλλιῶς. Καταλαβαίνετε ὅτι σὲ καιροὺς δύσκολους δὲν ἔχουμε τὴν πολυτέλεια νὰ δαπανᾶμε λεφτὰ σὲ περιττὰ ἔργα. Ἀναγκαστήκαμε σεβόμενοι τὴν εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου τοῦ Κυρίου, τηρώντας τὶς προβλεπόμενες διαδικασίες καὶ λαμβάνοντας τιμολόγια.

Ὡς πρὸς τὸ παλαιὸ τέμπλο, ἐπειδὴ εἶχε πολλὰ προβλήματα, τόσο λόγῳ ὑγρασίας, ὅσο καὶ λόγῳ σκισιμάτων ἀπὸ κακῆς ποιότητας ξύλο, τὸ συντηρήσαμε ὅσο γινόταν καὶ τὸ ἀποστείλαμε, μαζὶ μὲ τὶς Εἰκόνες του καὶ τὶς ἐπάργυρες (ὄχι ἀσημένιες) κανδῆλες, στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Μπουκόμπας, γιὰ νὰ τὸ τοποθετήσει σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ Ναούς.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν παραπάνω δικαιοῦμαι νὰ κάνω κι ἐγὼ κάποιες ἐρωτήσεις. Ἔχει σπουδάσει κανένας σας στὴν Π.Ο.Ε. Θεολογία; Ἔχει καταστεῖ κανείς σας πτυχιοῦχος; Μήπως κανείς; Ἀλλιῶς πῶς δικαιολογεῖται νὰ ἀγνοεῖτε τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας πού θέλει τὰ θωράκια ὡς τὴν παραδοσιακὴ μορφὴ χωρισμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἀπὸ τὸν Κυρίως Ναό; Ἂν δὲν ξέρετε τί εἶναι αὐτὸ σᾶς παραπέμπω στὸ ἀντίστοιχο λῆμμα στὴ Χριστιανικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια. Φαίνεται στὸ μάθημα τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας ἀπουσιάζατε (βλέπετε πόσο σᾶς σέβομαι, ποὺ δὲν γράφω ὅτι κάνατε κοπάνα). Ἀπὸ τὴν ἄλλη ποῦ τὸ βρήκατε τόσο «σπουδαῖ­οι» θεολόγοι (λέμε τώρα) ὅτι οἱ παπικοὶ χωρίζουν τὸ ἀλτάρι τους ἀπὸ τὸν Κυρίως Ναὸ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο; Ἐσεῖς ποὺ ἔχετε τόσο πολὺ μελετήσει τοὺς παπικοὺς δὲν ἔχετε προσέξει πὼς δὲν ὑπάρχουν οὔτε θωράκια οὔτε τέμπλο στοὺς χώρους λατρείας τῶν παπικῶν; Θὰ μοῦ πεῖτε, ἀντιγράφουμε ἀπὸ ξένο δημοσίευμα. Δὲν προσέχετε τί ἀντιγράφετε; Σᾶς ἀρκεῖ ποὺ βρίζουν Μητροπολίτη… Καὶ καλὰ ὁ δικός μου ἐδῶ στὴ Λάρισα ποὺ τὰ ἔγραψε αὐτά, πέραν τοῦ ὅτι γνωρίζουμε πὼς εἶναι καταδικασμένος γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμιση, ἐπίσης γνωρίζουμε πὼς ἔμπορος ἦταν σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ καὶ πούλαγε κουρτίνες. Ποῦ νὰ βρεῖ χρόνο νὰ διαβάσει Θεολογία; Δικαιολογεῖται. Ἐσεῖς ὅμως; Πάλι πέσατε στὸ λάθος ποὺ σᾶς εἶχα ὑποδείξει (βλέπετε πάλι, δὲν γράφω ὅτι ἐμμένετε στὸ πεῖσμα σας καὶ δὲν βάζετε μυαλό), ὅτι δηλαδὴ γράφετε χωρὶς πρὶν νὰ ρωτᾶτε, νὰ ἐξακριβώνετε, νὰ διασταυρώνετε, ὅπως ἔχετε ὑποχρέωση κατὰ τὴ δημοσιογραφικὴ δεοντολογία, ἀλλιῶς καθίστασθε ἀναξιόπιστοι κάτι ποὺ πολὺ μὲ λυπεῖ καὶ δὲν τὸ θέλω.

Ψέμα τρίτο, ὅτι δῆθεν ὑπῆρξε στὴ Λάρισα σκανδαλισμός. Κανεὶς δὲν ἀσχολήθηκε, πέραν τοῦ εὐφάνταστου συντάκτη τοῦ μυθιστορήματος, τὸ ὁποῖο ἀντιγράφετε. Ἀντίθετα, ἰδίως στὸν Ἐπιτάφιο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς στὸ Κοιμητήριο, ποὺ κατὰ παράδοση τὸν τελοῦ­με νωρὶς τὸ ἀπόγευμα πρὶν τὴν ἐπίσημη Ἀκολουθία στὸν Μητροπολιτικό μας Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, πλῆθος κόσμου ποὺ συνέρρευσε, εἶδε ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ἔργα ποὺ ἔγιναν στὸν Ναὸ τοῦ νέου Κοιμητηρίου Λάρισας ἀπὸ τότε ποὺ τὸν ἀνέλαβε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη, καὶ ἔσπευδαν νὰ δίνουν σωρηδὸν συγχαρητήρια.

Γιὰ νὰ τελειώνουμε, ἐπανέρχομαι σὲ αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶχα γράψει καὶ δὲν τὸ σεβαστήκατε. «Ἐπειδὴ ὅπως ὁμολογεῖτε, δυσκολεύεστε νὰ κατανοήσετε καὶ γι’ αὐτὸ παρεξηγεῖτε τὰ τῶν πράξεών μου στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μου εὐθύνης, πρὸς ἀποφυγὴ προστριβῶν στὸ μέλλον καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχω τὴν πολυτέλεια τοῦ χρόνου, ὥστε νὰ τὸν κατασπαταλῶ σὲ ἀνούσια ἀλληλογραφία, δὲν ἐπιτρέπεται ἐφ’ ἑξῆς νὰ δημοσιεύσετε τὸ ὁ,τιδήποτε, καλὸ ἢ κακό, θετικὸ ἢ ἀποθετικό, ἐπαινετικὸ ἢ ἐπικριτικό, γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου καὶ τὸν Μητροπολίτη της.». Δημοσιεῦστε τὴν παροῦσα καὶ τίποτε ἄλλο. Μὴ μὲ ἀναγκάσετε νὰ σᾶς στενοχωρήσω παιδαγωγώντας σας δικανικῶς. Ἐπιφυλασσόμενος τῶν νόμιμων δικαιωμάτων μου, διατελῶ

Μὲ τιμὴ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ἱερώνυμος

Σημ. «Ο.Τ.»:

Ὁ «Ο.Τ.» οὐδέποτε ἀνέγραψε κάτι ψευδὲς ἤ συκοφαντικόν. Πάντοτε ἐρευνᾶ καὶ τηρεῖ τὴν δημοσιογραφικὴν δεοντολογίαν εἰς τὸ ἔπακρον. Σέβεται τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἀσκεῖ ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν καθηκόντων του καλοπροαίρετον κριτικήν.

Previous Article

«Μᾶς θέλετε, μαριονέττες;»

Next Article

Μία “Αργία” που εκθέτει τον τιμωρούντα και όχι τον τιμωρούμενον!