Ἐπιστροφή τριῶν θραυσμάτων τοῦ Παρθενῶνος

Share:

Ἀγαπητοί,

Διάβασα κι ἐγὼ στὸν ἀγαπημένο μας «Ο.Τ.»,τὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ.Σ. 17-12-22,  ”Περὶ τῆς ἐπιστροφῆς 3 θραυσμάτων ἐκ τοῦ Παρθενῶνος”, ἀπὸ κάποια Μουσεῖα τοῦ Βατικανοῦ. Ἄν μοῦ ἐπιτρέπετε ἔχω νὰ κάνω μερικὲς …παρατηρήσεις σχετικὲς μ’ αὐτὸ τὸ, ἀπὸ κάθε ἄποψη,… συγκλονιστικὸ γεγονός.

α) Γράφεται στὸ ἀνακοινωθὲν”… περὶ τῆς ἐκ μέρους τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου πρός….”.

Ἔ!!! Δὲν εἶναι σωστὸ νομίζω, νὰ… ὑποβιβάζεται καὶ νὰ… ἀδικεῖται τόσο προκλητικὰ ὁ καημενούλης ὁ Πάπας ἀποκαλώντας Τον, σκέτο… ”τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος”, ἐνῷ στὸν ἀντίστοιχον Πάπα τῆς Ἀνατολῆς νὰ προσάπτουν καὶ νὰ προσθέτουν πολλαπλάσιους, συνήθως, τίτλους ὅπως τούς…” τῆς Θειοτάτης Αὐτοῦ Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ (ἢ οἰκουμενιστοῦ)  Πατριάρχου…” κ.λπ. Ἐπ’ αὐτοῦ νομίζω ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος πρέπει νὰ ἐκδώσει μία νέα εὐγενικότερη… διορθωτικὴ ἀνακοίνωση!

β) Στὴν ἴδια ἀνακοίνωση ἀναφέρεται καὶ ἡ δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας, ὅπου μεταξὺ τῶν ἄλλων λέει… ”Μὲ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς εὐγνωμοσύνης καὶ συγκινήσεως…” κ.λπ… Συμφωνῶ ἀπόλυτα μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας, διότι αὐτὸ ἀκριβῶς σημαίνει Χριστιανικὴ ἀγάπη καὶ εὐγνωμοσύνη, νὰ ἐκφράζεις αὐτὰ… δημοσίως ἀκόμη καὶ πρὸς κάθε… μετανοοῦντα εὐγενῆ… λῄσταρχο, ποὺ μέ… συντριβὴ καρδίας μᾶς ἐπιστρέφει τά… 3 θραύσματα!!

Ἄντε, καλὴ ἀρχή, καὶ στὸ ἄμεσο μέλλον νὰ μᾶς ἐπιστρέψει, ὁ ἀδελφὸς Φραγκίσκος κι ὅ,τι ἄλλο δανείστηκαν οἱ Σταυροφόροι Του… πρὸς φύλαξιν, κι ὅ,τι ἄλλο… θραῦσμα τοῦ Παρθενώνα…. ἐκτινάχθηκε καὶ βρέθηκε στὴν αὐλὴ τοῦ Βατικανοῦ, στήν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου στὴν Ρώμη, καὶ στὴν πλατεῖα τοῦ Ἁγ. Μάρκου, μετὰ τήν …ἀνατίναξη τοῦ Παρθενώνα ἀπὸ τόν… Μοροζίνη.

Καλή, ἀγωνιστικὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ σ’ ὅλα τὰ παλλικάρια τοῦ «Ο.Τ.» καί… Καλὴ Λευτεριὰ σὲ ὅλους μας.

Ἀέρααα, Ἀμὴν.

Δρ. Γεράσιμος Κουσουνῆς,

Γεωπόνος

Previous Article

Κοσμικαὶ δραστηριότητες Μητροπολιτῶν

Next Article

Οἱ Ἱερώνυμοι καὶ ἡ Κιβωτὸς τοῦ Κόσμου