Ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ μας εἰς τὸν ἱερόν Δεκαπενταύγουστον

Share:

ΤΟΝ ΜΗΝΑ Αὔγουστο ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει μία ἀκόμα εὐκαιρία γιὰ πνευματικὴ ἀνάταση καὶ ψυχικὴ εὐωχία. Εἶναι ὁ μήνας τῆς Παναγίας μας, μὲ κέντρο τὴ μεγάλη θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεώς Της, στὶς 15 Αὐγούστου. Μάλιστα εἶναι τόσο σημαντικὴ αὐτὴ ἡ ἑορτὴ γιὰ τοὺς πιστούς, ὥστε νὰ χαρακτηρίζεται ὡς τὸ «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ». Γιὰ νὰ ἑορτάσουμε θεοφιλῶς τὴ μεγάλη ἑορτή, ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε δεκαπενθήμερη πνευματικὴ προετοιμασία, μὲ νηστεία, προσευχή, περισυλλογή, ἐγρήγορση, ἐξομολόγηση καὶ Θεία Κοινωνία. Ἐπίσης ὅρισε νὰ ψάλλονται στὶς ἐκκλησίες καθημερινὰ οἱ περίφημοι Παρακλητικοὶ Κανόνες, τὰ θαυμάσια αὐτὰ ὑμνολογικὰ – παρακλητικὰ κείμενα πρὸς τὴν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, νὰ γίνει ρύστης καὶ βοηθὸς στὴν πολυτάραχη ζωή μας. Νὰ γίνει ἡ ἀσίγαστος ἱκέτης μας στὸν Υἱό Της καὶ Θεό μας, Ἰησοῦ Χριστό, νὰ παραβλέψει τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα λάθη μας καὶ τὶς παραλήψεις μας καὶ νὰ μᾶς ἀποστείλει τὴ σώζουσα χάρη Του καὶ τὴν εὐλογία Του. Ἡ Κυρία Θεοτόκος ἀξιώθηκε νὰ γίνει ἡ κατὰ σάρκα Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑπέρτατη αὐτὴ ἰδιότητά Της, Τῆς δίνει τὸ χάρισμα νὰ ἔχει παρρησία στὸν Υἱό Της. Ὅπως οἱ ἐγκόσμιες μητέρες ἔχουν ξεχωριστὴ θέση στὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν τους, ἔτσι καὶ Ἐκείνη ἀξιώθηκε νὰ ἔχει τὴ θέση τῆς «μεσίτριας» στὸ Θεό. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν οἱ πιστοὶ καὶ γιὰ τοῦτο καταφεύγουν σ’ Αὐτή, γιὰ νὰ Τῆς ἐναποθέσουν τὰ προβλήματά τους καὶ τὰ βάσανά τους. Εἶναι ἀπόλυτα πεπεισμένοι ὅτι τοὺς ἀκούει καὶ γίνεται «θερμὴ προστάτης καὶ βοηθός» τους. Ἂς ἀνοίξουμε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς τὴν καρδιά μας αὐτὴ τὴν ἱερὴ περίοδο τοῦ Δεκαπενταύγουστου, γιὰ νὰ Τὴν βάλουμε στὴν καρδιά μας. Νὰ ἀποκτήσουμε, μὲ τὴν παρουσία Της, ἕνα μεγάλο στήριγμα στὴ ζωή μας. Νὰ μὴ παραλείπουμε νὰ τὴν ἐγκωμιάζουμε καὶ νὰ τὴν παρακαλοῦμε! Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς!

Previous Article

Ἐπέμβασις τῆς Ἀστυνομίας εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου

Next Article

Προσέξτε τήν Βόρειο Ἤπειρο

Διαβάστε ακόμα