Ἐργαλειοποιοῦν καὶ τὸν Σπάρτης;

Share:

Ἄρθρον τοῦ κ. Π. Ἀνδριοπούλου, Ἄρχοντος τοῦ Φαναρίου, ἐπιχειρεῖ νὰ φέρη εἰς ἀντίθεσιν τοὺς Ἀλεξανδρείας καὶ Σπάρτης μὲ τὸν Ἀλβανίας; «Διαίρει καὶ βασίλευε»; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 10ης Ἰανουαρίου 20223:

«Σὲ πρόσφατη συνέντευξή του, στὴν μεγάλη ὁμογενειακὴ ἐφημερίδα «Ἐθνικὸς Κήρυξ» τῆς Ἀμερικῆς, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρι­κῆς Θεόδωρος Β’ ἀπάντησε στὴν ἐρώτηση τοῦ Θ. Καλμούκου, ἂν εἶναι «δόκιμος ὁ χρόνος νὰ καλέσει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μία Σύναξη τῶν Προκαθημένων», ὡς ἑξῆς:

«Εἶναι προσωπικὴ ἀπόφαση τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς ἡ κεφαλὴ τῶν Ὀρθοδόξων, ὅποτε τὸ κρίνει, θὰ τὸ κάνει, γιατί ὁ Θεὸς τοῦ ἔχει δώσει σοφία».

Φυσικὰ ἡ Κεφαλή, Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι θεολογικῶς ὁ Χριστός, ἀλλὰ ἡ κεφαλὴ τῆς ὑπ’ οὐρανὸν Ὀρθοδοξίας – ὡς πρωτεύθυνος – εἶναι, ἱεροκανονικῶς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κι αὐτὸ δὲν μειώνει κανένα.

Τὸ ἔχει πεῖ ξεκάθαρα καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Εὐστάθιος: «Ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας γενικῶς ἀναγνωρίζουμε ὅτι εἶναι ὁ Χριστός μας. Ἀλλὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης».

Αἴφνης θυμήθηκα πρόσφατη ἀναφορὰ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας σὲ κείμενο τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Γρηγορίου Φραγκάκη…

Ὁ Πατριάρχης τοῦ Δευτεροθρόνου, πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῆς Ἀνατολῆς, Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, δὲν δυσ­κολεύεται νὰ παραδεχτεῖ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τῶν αἰώνων, ὅπως, δυστυχῶς, ὁ Ἀλβανίας Ἀναστάσιος».

Previous Article

Ἐγκώμιον εἰς τούς Τρεῖς Ἱεράρχας

Next Article

Μητροπολίτης Ἁγιᾶς καί Συκουρίου, ὁ ἀπό Παραμυθίας κυρός Παῦλος Καρβέλης