Ἐρωτήματα διὰ τὸ «πισωγύρισμα» τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας

Share:

ΜΕΤΑ τὸν Ἀθηνῶν, καὶ ὁ Ἀλεξανδρείας ἀναγνώρισε τὸ ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα τῆς Οὐκρανίας, μιᾶς χούφτας ἀμετανόητων σχισματικῶν, καθηρημένων, ἀφορισμένων  καὶ ἀχειροτόνητων, ὑπὸ τὸν μοιχεπιβάτη «ἀρχιεπίσκοπο» Κιέβου Ἐπιφάνιο. Τὸ «νόστιμο» εἶναι πώς ὁ «Πατὴρ Πατέρων», «Τρίτος καὶ Δέκατος τῶν Ἀποστόλων» καὶ «Κριτὴς τῆς Οἰκουμένης», τοῦτ’ ἔστιν ὁ κ. Θεόδωρος, μέχρι πρότινος διερρήγνυε τὰ ἱμάτιά του, ὑποστηρίζοντας τὸν κανονικὸ Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ὀνούφριο. Μάλιστα εἶχε δηλώσει κατηγορηματικά, πώς σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν θὰ δεχόταν ἀναγνώριση τῆς «νέας ἐκκλησίας» τῶν σχισματικῶν, στὴν ὁποία ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔδωσε αὐτοκεφαλία, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν ἔδωσε, καταπατώντας κάθε ἱεροκανονικότητα καὶ τὸ σπουδαιότερο: δίνοντας ἄφεση στοὺς ἀμετανόητους σχισματικοὺς καὶ καθιστώντας τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία «σχισματική»! Τί μεσολάβησε στ’ ἀλήθεια καὶ ἄλλαξε γνώμη ὁ διάδοχος τοῦ Ἁγίου Μάρκου; Μήπως «ἐπείσθη» ξαφνικά, ὅπως ὁ «δικός» μας  Γόρτυνος Σεβ. Ἰερεμίας, ὅτι ἡ χορήγηση αὐτοκεφαλίας στὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα «ἔγινε  κανονικά, ὅπως ἐπιτάσσει ἡ ὀρθόδοξη παράδοση»; Δὲν εἴμαστε τόσο ἀφελεῖς ὅσο μᾶς νομίζουν οἱ «πατέρες», γιὰ νὰ «χάφτουμε» τέτοιες «χοντράδες».  Εἶναι πασιφανὲς πώς ὁ κ. Θεόδωρος πιέστηκε καὶ μάλιστα πολύ. Ἀπὸ ποιοὺς καὶ πῶς, ἂς τὸ μαντέψει ὁ καθένας. Ἐμεῖς τὸ μόνο ποὺ θέλουμε νὰ ποῦ­με στὴν περίσταση εἶναι ὅτι ξεμείναμε ἀπὸ ὁμολογητὲς καὶ ἡρωικοὺς ἐπισκόπους, νὰ ἔχουν τὰ «κότσια» νὰ λένε «ὄχι» στοὺς ἀφανεῖς χριστιανομάχους, μὲ ὅ,τι σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὴν ἐκκλησιαστική μας πορεία!

Previous Article

Παρέδωσαν τὴν πρωτοκαθεδρίαν εἰς τὸν Μόσχας!

Next Article

Η αναγνώριση της αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη και αξιολύπητη