Ἐρωτήματα πρὸς τοὺς Κρήτας Ἱεράρχας

Share:

Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ δελτίον τύπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης τῆς 31ης Μαΐου 2021:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνακοινώνει μὲ χαρὰ ὅτι ἀποδέχθηκε ὁμόφωνα τό, ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τ.ἔ., ὑποβληθὲν αἴτημα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, γιὰ τὴν ἐγ­γραφὴ στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ, ἐκ τῆς κώμης Ἐθιᾶς Μονοφατσίου καταγομένου, Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Εὐμενίου Σαριδάκη, τὸ ὁποῖο θὰ ὑποβάλει καθηκόντως στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὶς περαιτέρω Ἐκκλησιαστικὲς Πράξεις…

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης καλεῖ ὅλους τούς πιστοὺς νὰ συνεχίσουν νὰ τηροῦν τὰ προβλεπόμενα μέτρα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἐντείνει τὶς δεήσεις Της πρὸς τὸν Θεό, γιὰ τὴν παρέλευση τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἐπιτιμίου.

Ἐπίσης, ἐν ὄψει τῆς ἀρχῆς τοῦ καλοκαιριοῦ, καλεῖ ὅλους νὰ ἐντείνουμε τὴν προσοχή μας γιὰ τὴν προστασία τῆς φύσης καὶ τὴν ἀποτροπὴ τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν, οἱ ὁποῖες ἀπει­λοῦν τὴ δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ἀνθρώπινες ζωὲς καὶ περιουσίες».

Καίτοι ὁ π. Εὐ. Σαριδάκης ἦτο ἀντιοικουμενιστὴς θὰ τὸν κατατάξη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἰς τὸ Ἁγιολόγιον, διὰ νὰ «καλοπιάση» τοὺς Κρήτας, ὅπως πράττει μὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος; Διερωτώμεθα ἐπίσης: εἶναι «πνευματικὸν ἐπιτίμιον», αὐτὸ τὸ ὁποῖον κατεσκευάσθη εἰς ἐργαστήρια καὶ ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια τῆς παγκοσμίου δικτατορίας, ἀρ­χῆς γενομένης ἀπὸ τὴν παῦ­σιν τῆς Θ. Λειτουργίας ὡς μολυσματικοῦ παράγοντος;

Previous Article

Μήπως κάποιοι -και στην Αθήνα- επιθυμούν την αναθεώρηση της Λωζάννης;

Next Article

Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν θεραπείαν τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ

Διαβάστε ακόμα