Ἐρωτήματα πρὸς τὴν Ἱ. Μ. Νεαπόλεως

Share:

Αἱ Ἱ. Μητροπόλεις ὀφείλουν νὰ εἶναι προσεκτικαὶ εἰς τὰς συν­εργασίας των. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Τὰς θύρας» τῆς 1ης Μαρτίου 2023:

«Ἡ «Πυξίδα» εἶναι μία Ἀστικὴ μὴ Κερδοσκοπικὴ Ἑταιρεία ποὺ προσδιορίζεται ὡς «Κέντρο Πρόληψης τῶν Ἐξαρτήσεων καὶ Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας σὲ συνεργασία μὲ τὸν ΟΚΑΝΑ». Ἀπὸ τὴν περιγραφὴ αὐτὴ κατανοεῖ κανεὶς ὅτι τὸ ἐπίκεντρο τῶν δραστηριοτήτων τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας (θὰ ἔπρεπε νὰ) περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὰ ναρκωτικά. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἀπορήσαμε, ὅταν διαβάσαμε ὅτι ἐξαπέλυσε «ἐνημέρωση» γιὰ τὴν σεξουαλικότητα στὴν ἐφηβεία στὸν δῆμο Νεάπολης Συκεῶν. Δὲν ἀπορήσαμε ὅμως πῶς ἔγινε αὐτό, διαβάζοντας ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς «Πυξίδας», Σίμος Δανιηλίδης, εἶναι καὶ ὁ Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεῶν. Τὸ μήνυμα ἦταν «Be safe: Ἐρωτευτεῖτε, ἀλλὰ μὴ ξεχαστεῖτε! Προφυλαχτεῖτε!» καὶ ἔφτασαν νὰ μοιράζουν μέχρι καὶ προφυλακτικὰ σὲ ὅλους τοὺς χώρους ποὺ βρέθηκαν μὲ νέους καὶ νέες (χώρους ψυχαγωγίας -βλ ψυχοκτονίας-, σὲ κεντρικὲς ὁδούς, ΕΠΑΛ κλπ)…

Τὸ χειρότερο ὅλων εἶναι ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν ἑταιρεία συμμετέχει καὶ ἡ «Ἱερὴ Μητρόπολη Νεαπόλεως, Σταυρουπόλεως, Συκεῶν: Με τακτικὸ ἐκπρόσωπο τὸν Μητροπολίτη Βαρνάβα καὶ ἀναπληρωτὴ τὸν Πατέρα Στυλιανὸ Βότση». Διαφθείρεται δηλαδὴ ἡ κοινωνία μὲ τὴν συνδρομὴ καὶ τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σέρνεται πίσω ἀπὸ τὶς διάφορες «μοντέρνες ἰδέες» καὶ δὲν ἔχει τίποτα νὰ πεῖ στὸν ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο τοῦ 21ου αἰώνα. Συμφωνεῖ ὁ Μητροπολίτης ἐκεῖ μὲ τὴν διανομὴ προφυλακτικῶν στοὺς νέους; Συμφωνεῖ μὲ τὴν προτροπὴ «νὰ ἑορτάζουν μὲ ἀσφάλεια τὸν ἔρωτα καὶ τὸ σέξ»; Δὲν ἔχει τίποτα νὰ πεῖ ὡς ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν θεραπεία τῶν παθῶν; Πῶς καταντήσατε ἔτσι τὴν Ἐκκλησία; Στὴν μηχανὴ τὸν πιὸ ἀσήμαντο τροχό»

Previous Article

Τό μήνυμα τῆς Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως μέ τόν Σεβ. Μητρ. Κυθήρων Σεραφείμ

Next Article

Ὁ Περιστερίου σιωπᾶ διὰ τὸν Ἐσταυρωμένον