Ἐρωτηματικά διά τόν «διάκοσμον» τοῦ γραφείου τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας

Share:

Ἡ νέα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκ. Σακελλαροπούλου φρόντισε, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς ἀνάδειξής της στὸ ὕπατο ἀξίωμα τῆς χώρας μας, νὰ δείχνει μία ἀχαρακτήριστη στάση σὲ ὅ,τι, ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ ὡς ταυτότητα τοῦ Ἔθνους μας. Συγκρίνοντας φωτογραφίες τοῦ προεδρικοῦ γραφείου, μὲ αὐτὲς τῶν προηγουμένων Προέδρων, διαπιστώνουμε τὴν πλήρη ἀπουσία ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν συμβόλων. Λείπει ἡ ἑλληνικὴ σημαία καὶ μαζὶ οἱ ἱερὲς εἰκόνες ποὺ εἶχε ὁ προηγούμενος Πρόεδρος Προκόπης Παυλόπουλος. Μάλιστα, ἀντὶ γιὰ εἰκόνες φρόντισε νὰ ἔχει σὲ περίοπτη θέση ἀγαλματίδιο τῆς «θεᾶς» Ἴσιδος, τοῦ ἀρχαίου αἰγυπτιακοῦ παγανισμοῦ! Γιατί ἆραγε ἡ Πρόεδρος φρόντισε νὰ «στολίσει» τὸ γραφεῖο της μὲ τὸ ἐν λόγῳ ἀκαλαίσθητο ἀγαλματίδιο; Ρωτᾶμε: μήπως αὐτὸ ἔχει σχέση μὲ παλιότερο ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τοῦ μαχητικοῦ δημοσιογράφου καὶ ἐρευνητῆ κ. Ἰ. Λαμπρόπουλου, τὸ ὁποῖο τὴν παρουσιάζει νὰ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀποκρυφιστικὴ ὀργάνωση «Θηλυκὸ Ἱερατεῖο» τῆς «Ἑκάτης – Σελήνης»; Μπορεῖ νὰ μᾶς ἐξηγήσει, γιατί ἀπέσυρε τὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ μαζὶ τὰ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ σύμβολα ἀπὸ τὸ γραφεῖο, στὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖ καὶ τὸ ὁποῖο βεβαίως δὲν τῆς ἀνήκει, ἀλλὰ ἀνήκει στὸν ἑλληνικὸ λαό; Γιατί ἐπέλεξε τὸ κακομούτσουνο ἀγαλματίδιο τῆς «θεᾶς» τῆς μαγείας Ἴσιδος καὶ ὄχι κάτι ἄλλο; Θεωροῦμε ὅτι εἴμαστε, (τουλάχιστον ἀκόμα) κυρίαρχος λαὸς καὶ ἀπαιτοῦμε ἐξηγήσεις!

Previous Article

Ἑτοιμάζεται διὰ ἐπενδύσεις ὁ Σεβ. Αὐστραλίας

Next Article

Καταργήθηκαν από το ΣτΕ οι δίκες για τον αποκλεισμό πιστών από τις εκκλησίες

Διαβάστε ακόμα