Ἐφιαλτικὴ ἔκθεσις: Τὰ σχολεῖα μας «βγάζουν» ἡμιμαθεῖς ἀποφοίτους!

Share:

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ κόλαφος εἶναι γιὰ τὴ Χώρα μας πρόσφατη ἔκθεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, στὴν ὁποία ἐπισημαίνεται τὸ τεράστιο ἔλλειμμα παιδείας στὴν Πατρίδα μας. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τὸ σοβαρὸ ἔλλειμμα στὴν παροχὴ ἐπαρκοῦς ἐκπαίδευσης ἀπὸ τὸ σχολεῖο στὴ Χώρα μας ἐπιβεβαιώνει ἔκθεση τῆς Κομισιόν. Ἔκθεση διαπιστώνει ὅτι σὲ ποσοστὸ μεγαλύτερο τοῦ 30% οἱ Ἕλληνες μαθητὲς ἔχουν χαμηλὲς ἐπιδόσεις στὰ μαθηματικά, στὴν ἔκθεση καὶ στὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες, ἐνῷ τὸ 27,3% ὑστερεῖ στὴν ἀνάγνωση. Μάλιστα οἱ ἐπιδόσεις τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν εἶναι χειρότερες ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ μέσο ὅρο. Στὴν ἔκθεση ποὺ δημοσιεύει ἡ Καθημερινὴ ἀποτυπώνεται ἰδιαίτερα χαμηλὴ συμμετοχή, μόλις 4,5% σὲ προγράμματα διὰ βίου μάθησης καὶ κατάρτισης. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἔκθεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ συντάκτες κάνουν εἰδικὴ ἀναφορὰ στοὺς 15χρονους μαθητὲς ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ διατρέχουν τὸν κίνδυνο ἐκπαιδευτικῆς φτώχειας. Σημειώνεται ὅτι στὴν Ἑλλάδα τὸ συγκεκριμένο ποσοστὸ ἀνέρχεται σὲ 32%, ὅταν ὁ μέσος ὅρος στὶς χῶρες τῆς ΕΕ κυμαίνεται περίπου στὸ 20%» (Ἱστ. Μακελειό)! Ἰδοὺ τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀπανωτῶν «ἐκπαιδευτικῶν μεταρρυθμίσεων» ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση καὶ δῶθε. Τὰ σχολεῖα μας βγάζουν ἡμιμαθεῖς μαθητὲς καὶ ἡ ἡμιμάθειά τους μετακυλίεται στὴν κοινωνία, ἐπηρεάζοντας δυσμενῶς τὸ μέλλον τοῦ ἔθνους! Ἡ ἐκπαιδευτικὴ φτώχεια εὐθύνεται τὰ μάλα καὶ γιὰ τὴν οἰκονομική μας φτώχεια. Δυστυχῶς!

Previous Article

Ὁ Ἀλεξανδρείας ὅσον ὁμιλεῖ ἐκθέτει ἑαυτὸν καὶ τὸ Πατριαρχεῖον

Next Article

Ὁμιλία στὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ

Διαβάστε ακόμα