Ἐχθρὸς τοῦ Φαναρίου ὅποιος θίγει τὸ «πρωτεῖον»!

Share:

Ἀνεγνώσαμεν ἀναδημοσίευσιν ἄρθρου τῆς ἐφημερίδος «Βραδυνὴ» τῆς 19ης Ἰουνίου 2022 ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Δόγμα» τῆς 21ης Ἰουνίου μὲ τίτλον «Ὁ Ἀχρίδος Ἰωάννης στρέφεται κατὰ τοῦ Φαναρίου!», εἰς τὸ ὁποῖον γράφονται τὰ ἑξῆς:

«Ὁ κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ἔχει διωχθεῖ καὶ φυλακιστεῖ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῶν Σκοπίων, ἐπισκεπτόμενος τὴ Μόσχα, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας, στράφηκε κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί, μεταξὺ ἄλλων, ἀνέφερε: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οὐδέποτε εἶχε καὶ δὲν δύναται νὰ ἔχει ἕνα ἑνιαῖο κέντρο κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, διότι κάθε τοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διαθέτει τὸ πλήρωμα τῆς ἀποστολικῆς κληρονομιᾶς». Κατὰ τὴν γνώμη του ὅπως εἶπε: «Αὐτὴ τὴ στιγμή, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εὑρίσκεται σὲ κατάσταση κλονισθείσης ἑνότητας, ποὺ δημιούργησε ἔνταση καὶ στρεβλώσεις στὴ ζωὴ ὅλων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν». Ἀναφερόμενος δέ, στὴν Ὀρθόδοξη Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, τόνισε: «Εἶναι ὁλοκληρωμένη ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐθελουσίως ἐπέλεξε νὰ παραμείνει στὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ νὰ ἀπολαμβάνει τὴν αὐτονομία της ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».

Ὅποιος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ «παπίζον πρωτεῖον» τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ ὀρθῶς ὑποστηρίζει ὅτι κάθε Τοπικὴ Ἐκκλησία εἶναι πλήρης Ἐκκλησία, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰ καλοπληρωμένα ΜΜΕ ἐμμέσως ὡς «ἐχθρός», ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς ἔχει ὑποστῆ κακουχίας, ἐνῶ τὸ «μαρτυρικὸ» Φανάρι ζῆ εἰς τὴν χλιδήν! Τὸ ἐρώτημα εἶναι: ἀπὸ πότε οἱ κοσμικοὶ δημοσιογράφοι ἔμαθαν ἐκκλησιολογίαν; Ἢ μήπως τοὺς τὰ ὑπαγορεύουν;

Previous Article

Ὁ κ. Σταμούλης θὰ προωθήση τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς Μεξικόν;

Next Article

Οἰκουμενικὴ ὕβρις: «Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία κληροδοτεῖ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγ. Πνεύματος»!