Ἐὰν τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ οἱ καρποὶ αὐτοῦ…

Share:

Ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ συνεδρίου ἀντιλαμβάνεται κανεὶς πῶς ἡ θεολογία παρεκκλίνει ἀπὸ τὸν σκοπόν της… Ποῖον θὰ εἶναι ἆραγε τὸ ἀποτέλεσμα τῶν 400 ὁμιλητῶν; Καὶ οἱ ψευδοπροφῆται τοῦ Βάαλ τόσοι ἦσαν, ἀλλὰ δὲν ἐξασφαλίζει ὁ ἀριθμὸς τὴν βεβαιότητα τῆς ἀληθείας. Συμφώνως πρός τὸ δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος τῆς 2ας Ἰανουαρίου 2023:

«Ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου φιλοξενεῖ τὸ 2ο Συνέδριο ποὺ διοργανώνει ἡ Διεθνὴς Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Ἕνωση I.O.T.A. (International Orthodox Theological Association)… Ἡ Διεθνὴς Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Ἕνωση I.O.T.A., καρπὸς τῆς Πανορθόδοξης Συν­όδου ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Κρήτη (2016), ἱδρύθηκε τὸ 2017 μὲ στόχο τὴ θεολογικὴ συμβολὴ στὴν ἀνανέωση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας… Ὡς πανορθόδοξος μὴ κερδοσκοπικὸς ὀργανισμός, ἡ IOTA δὲν ἀνήκει σὲ καμία τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ προσ­παθεῖ νὰ διατηρεῖ ἐποικοδομητικὲς σχέσεις μὲ τοὺς ἡγέτες ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν… πρόκειται νὰ συγκεντρώσει περίπου τετρακόσιους εἰδικοὺς ὁμιλητές… θὰ καταθέσουν τὴν ἐπιστημονική τους συν­εισφορὰ σὲ ζητήματα ὅπως: Ἐκκοσμίκευση καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σύγχρονες θεολογίες τῆς ἱεραποστολῆς, θρησκευτικὸς ἐθνικισμὸς καὶ ταυτοτικὲς πολιτικές, ἡ φιλοσοφικὴ θεολογία ὡς ἑρμηνευτικὸ ἐργαλεῖο, γυναίκα καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, θέματα οἰκουμενικῆς θεολογίας, ἡ θεολογικὴ ἐκπαίδευση στὸν 21ο αἰῶνα, Ὀρθόδοξη διασπορά, ἡ θέση τῆς θρησκείας στὴ δημόσια σφαῖρα κ.ἄ.».

Previous Article

Θὰ συνώδευεν ὁ ἱ. Χρυσόστομος τὸν Μάρξ;

Next Article

Ἀναφορά στήν αἵρεση τῶν Μορμόνων