Ἑκατοντάδες θύματα βιασμοῦ παιδιῶν ἀπὸ παπικοὺς καὶ εἰς Γαλλίαν!

Share:

Δέν περνᾶ ἑβδομάδα ποὺ νὰ μὴ «σκάει» νέο σεξουαλικὸ σκάνδαλο παιδεραστίας στὴν παπικὴ «ἐκκλησία».  Δεῖτε μία νέα πρόσφατη ἀποκάλυψη στὴ Γαλλία: «Σὲ ἕνα χρόνο, 450 θύματα σεξουαλικῆς βίας στοὺς κόλπους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀναγνωρίστηκαν στὴ Γαλλία καὶ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Ἀναγνώρισης καὶ Ἀποκατάστασης (CRR), ἐκ τῶν ὁποίων 36 ἔχουν λάβει οἰκονομικὴ ἀποζημίωση, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα ἡ Ἀρχή. Ἡ δομὴ αὐτὴ δημιουργήθηκε στὰ τέλη τοῦ 2021, μετὰ τὴν ἔκθεση – κόλαφο τῆς ἐπιτροπῆς Sauve, ἡ ὁποία ἀποκάλυψε τὴν ἔκταση τῶν σεξουαλικῶν ἐγκλημάτων μὲ θύματα παιδιὰ στοὺς κόλπους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ 1950. Στόχος της εἶναι νὰ καταχωρεῖ τὰ αἰτήματα γιὰ οἰκονομικὲς ἀποζημιώσεις ἢ ἐπανορθώσεις μὴ οἰκονομικοῦ χαρακτήρα, ἀπὸ θύματα βιαστῶν στοὺς κόλπους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴ συνέχεια νὰ προτείνει τὴ διαμεσολάβηση μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν. Γιὰ νὰ βοηθήσει στὴ διαδικασία, ἡ CRR ἔχει δημιουργήσει ἐρωτηματολόγια καὶ πίνακες μὲ προτεινόμενα χρηματικὰ ποσά, ποὺ κυμαίνονται ἀπὸ 5.000 ἕως 60.000 εὐρώ […] Οἱ μὴ οἰκονομικὲς ἐπανορθώσεις ποὺ ζητοῦνται περισσότερο ἀπὸ τὰ θύματα εἶναι “ἡ ἔκκληση γιὰ μαρτυρίες γιὰ τὴν ἀναζήτηση ἄλλων θυμάτων, ἡ γνώση τῆς πορείας τοῦ θύτη καὶ ἡ ἀναγνώριση τῆς σοβαρότητας ὅσων ἐκτυλίχθηκαν σὲ κάποιο συγκεκριμένο θρησκευτικὸ ἵδρυμα”» (Ἱστ. ribune.gr)! Ἡ ἀνηθικότητα καὶ τὰ σκάνδαλα τοῦ Βατικανοῦ εἶναι σὰν τὰ κεφάλια τῆς Λερναίας Ὕδρας!

Previous Article

Η WSJ ξεμπροστιάζει τις φαρμακευτικές: «Παραπλανητική» η εκστρατεία των εμβολίων

Next Article

Multitasking? Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός!