Ἑκατό Χρόνια μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή καί τή Γενοκτονία: Ποῦ βρίσκεται ὁ Ἑλληνισμός;

Share:

 

Τήν Δευτέρα 24.1.2023 πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τόν κ. Χαράλαμπο Μηνάογλου, Δρ. Ἱστορίας ΕΚΠΑ μέ θέμα: “Ἑκατό Χρόνια μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή καί τή Γενοκτονία: Ποῦ βρίσκεται ὁ Ἑλληνισμός;”

 

 

=======================================================================

Ἐγγραφεῖτε στό κανάλι τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στό Youtube πιέζοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCn4UA2uTJ0d72RyGC_nxOAA, γιά νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις σχετικά μέ τίς Ὁμιλίες τῆς Π.Ο.Ε. Πιέστε τό πλήκτρο Ἐγγραφῆς (Subscribe) καί πατῆστε στήν καμπάνα γιά νά λαμβάνετε εἰδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται νέα βίντεο.

=======================================================================

Previous Article

Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος. Ὁ φλογερός μαχητής τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος

Next Article

Ὀνομαστική ἑορτή ἤ γενέθλια;