Ἑλληνικὲ Ὀρθόδοξε Λαέ, προδόθηκες καὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτας καὶ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας

Share:

Μήπως ἡ πανδημία εἶναι μία μεγάλη ἀπάτη, ὅπως διατείνονται κάποιοι ἐπιστήμονες;
Μήπως πρόκειται γιὰ ἐπανάληψη τοῦ γεγονότος τῶν διδύμων πύργων, ποὺ προκειμένου νὰ βροῦνε ἄλλωθι στὸ πόλεμο τοῦ Ἰρὰκ δημιούργησαν τεχνητὰ “τρομοκράτες”;
Μήπως σήμερα ἔφτιαξαν βιοτεχνολογικὰ τὸν κορωναϊὸ COVID-19 μὲ σκοπό:
1. Τὴν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἀνθρώπων;
2. Τὸν περιορισμὸ τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων;
3. Τὴν καταρράκωση τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρώπης καθὼς καὶ τῆς Κίνας;
4. Νὰ δημιουργήσουν ΒΙΟ-τρομοκράτες (ὅσοι δὲν θὰ δεχτοῦν τὸ ἐμβόλιο…);
ΕΛΛΗΝΕΣ πολίτες προσέφυγαν στὸ Διοικητικὸ Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν καὶ ζήτησαν νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ ἀντισυνταγματικὴ ἀπόφαση Κ.Υ.Α. 2867/ Υ1 στὸ Φ.Ε.Κ. 872/ Β /16.3.2020
(Ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία μᾶς στεροῦνται βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἡ στοιχειώδη θρησκευτικὴ λατρεία τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ Θείας Κοινωνίας), ἀπόφαση τῶν δύο ὑπουργῶν, παιδείας καὶ ὑγείας.
Ἀπόφαση ἡ ὁποία στηρίχθηκε στὴ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου Φ.Ε.Κ..Α’ – 42/25.2.2020 μὲ ὑπογραφὴ μόνο τῆς προέδρου Δημοκρατίας κ. Σακελλαροπούλου καὶ πρωθυπουργοῦ κ. Μητσοτάκη, καταργώντας ἔτσι τὸ κοινοβούλιο (Δὲν εἶναι αὐτὸ μορφὴ δικτατορίας;!!!)
Δηλαδὴ τί ζήτησαν οἱ προσφεύγοντες πολίτες;
Νὰ τοὺς δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ ἐκκλησιάζονται μὲ διπλάσια – τριπλάσια μέτρα προστασίας ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἰσχύουν στὰ σοῦπερ μάρκετ, στὶς τράπεζες καὶ στὰ μέσα μεταφορᾶς.
Τελικὰ τὸ διοικητικὸ πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν ἀπέρριψε τὴν προσφυγὴ (ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΡ. 342//31.3.2020)!
Ἡ δικογραφία καὶ ἡ ἀπόφαση θὰ εἶναι προσβάσιμες γιὰ ὅλους στὸ διαδίκτυο, γιὰ νὰ σχηματίσετε τὰ συμπεράσματά σας….
Πρὸς ἐνημέρωσή σας ἐντὸς ἡμερῶν προσφεύγουμε στὸ ἔντιμο ἀνώτατο ἀκυρωτικὸ δικαστήριο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους (Συμβούλιο Ἐπικρατείας) πρὸς δικαίωσή μας, τοῦ ἀνθρώπινου δικαιώματος τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας.
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νὰ μᾶς φωτίζουν.

Ἁγιορείτης Μοναχός

Previous Article

ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Next Article

Ἔκκλησις Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιά νά ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες

Διαβάστε ακόμα