Ἑνοποίησις Ἀχρίδος-Σκοπίων

Share:

Οἱ σχισματικοὶ τῶν Σκοπίων εἶναι σταθερὰ προσανατολισμένοι πρὸς τὴν Σερβίαν. Ἦτο ἀποτυχημένος ὁ χειρισμὸς ἐκ τοῦ Φαναρίου, ὁ ὁποῖος δυσ­τυχῶς ζημιώνει τὴν Ἑλλάδα. Εὐθύνη ὅμως ἔχει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔχει δώσει «λευκὴν ἐπιταγὴν» εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «romfea.gr» τῆς 26ης Ἀπριλίου 2023:

«Τὴν Τρίτη 25 Ἀπριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε ἡ συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, κατὰ τὴν ὁποία ἀνακοινώθηκε ἡ ἔναρξη τῆς ἑνοποίησης μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδρίας ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, ἔλαβε διάφορες ἀποφάσεις σχετικὰ μὲ τὴν κατάτμηση τῶν ὑφιστάμενων Μητροπόλεων, ὡστόσο οἱ τελικὲς ἀποφάσεις θὰ ἀνακοινωθοῦν μετὰ τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ὁ Μητροπολίτης Τιμόθεος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ἀνέφερε ὅτι ἡ πλήρης ἔνταξη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος (ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννη) στὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων θὰ πραγματοποιηθεῖ μετὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Πατριάρχη Σερβίας μεταξὺ 14 μὲ 15 Μαΐου 2023.

Τέλος νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὸ σχίσμα μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ἐπουλώθηκε τὸν Μάιο τοῦ 2022 μὲ κοινὸ συλλείτουργο μεταξύ τοῦ Πατριάρχη Σερβίας κ. Πορφυρίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Στεφάνου».

Previous Article

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους

Next Article

Πιθανὴ διαρροὴ ἀπὸ τὴν οὐκρανικὴν SBU ρίπτει φῶς εἰς τὴν θρησκευτικὴν πολιτικὴν τοῦ Zelensky