«Ἑορτασμοί» διὰ τὸ 1821 χωρὶς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ «τάματος τοῦ Ἔθνους»!

Share:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ἑορτασμὸ τῶν 200 χρόνων τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας τὴν ἑπόμενη χρονιά. Ἡ κυβέρνηση ἀνέθεσε ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς διοργάνωσης τῶν ἑορτασμῶν, τὴν γνωστὴ καὶ μὴ ἐξαιρετέα κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου, ἡ ὁποία, ὅπως γράψαμε καὶ σὲ προηγούμενα σχόλιά μας, ἔδωσε τὶς χειρότερες ἐντυπώσεις ὥς τώρα, σχηματίζοντας μία εἰκόνα ἀπαξίωσης τοῦ μεγίστου αὐτοῦ ἐθνικοῦ μας γεγονότος, καθὼς καὶ τῶν ἡρωικῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι, μὲ μύριες θυσίες καὶ ποταμοὺς αἱμάτων καὶ τοὺς 800.000 νεκρούς, μᾶς χάρισαν τὴν ἐλευθερία. Οἱ ἡρωικοὶ ἀγωνιστὲς εἶχαν βαθειὰ πίστη στὸ Θεό, ἀπὸ τὸν Ὁποῖο ἀντλοῦσαν τὴ δύναμη καὶ τὴν ἐλπίδα, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους μας. Γι’ αὐτὸ εἶχαν ἀναθέσει τὴν ἀρχηγεία τοῦ ἀγώνα στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἔκαμαν τὸ περίφημο «Τάμα τοῦ Ἔθνους» νὰ ἀνεγερθεῖ περικαλλὴς ναὸς στὸ Σωτῆρα. Ὅμως, ἂν καὶ πέρασαν δύο αἰῶνες, τὸ τάμα ἔμεινε ἀνεκπλήρωτο. Τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ εὐσεβὲς ζεῦγος Ἰωάννης καὶ Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου προθυμοποιήθηκε νὰ ἐκπληρώσει τὸ τάμα, ἀνεγείροντας μὲ δικά του κεφάλαια τὸ ναό. Ὅμως δυστυχῶς συνάντησε τὴν ἄρνηση ἀπὸ τὴν ἐχθρικὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησία Πολιτεία καὶ τὶς «κούφιες» ὑποσχέσεις ἀπὸ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία. Παρὰ τὶς ἄοκνες καὶ πολυδάπανες προσπάθειες τοῦ εὐσεβοῦς ζεύγους, τὸ ἔργο δὲν προχωράει. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι θὰ «ἑορτάσουμε» τὰ 200 χρόνια τὸ μεγάλο γεγονός, ὅπως θὰ φροντίσει ἡ παρέα τῆς κ. Ἀγγελοπούλου νὰ «ἑορτάσουμε», χωρὶς νὰ ἔχουμε ἐκπληρώσει τὸ τάμα τῶν ἀπελευθερωτῶν μας!  Διερωτόμαστε: μᾶς ἀξίζει ἆραγε ἡ ἐλευθερία;a

Previous Article

Μποτσέλι: «Να αρνηθούμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες για τον κορονοϊό»

Next Article

Δυσάρεστοι καταστάσεις

Διαβάστε ακόμα